Giao lưu văn nghệ và Tôn vinh 105 công nhân lao động tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất

Tối ngày 30/5/2017, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Ban quản lý các KCN tỉnh tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ và Tôn vinh 105 công nhân lao động tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng 50 xuất quà cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong tháng công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2017, nhằm động viên, khuyến khích phong thi đua lao động sản xuất và chia sẻ, động viên kịp thời những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN tỉnh.

Ngô Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn các KCN