Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư 5 tháng đầu năm 2017

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 5/2017 Ban Quản lý các KCN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 1,85 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 08 dự án, trong đó có 04 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm 54,57 triệu USD.

Lũy kế trong 05 tháng đầu năm 2017, Ban đã xem xét chấp thuận cấp mới 24 dự án đầu tư (20 FDI và 4 DDI) với tổng vốn đầy tư đăng ký mới đạt 35,45 triệu USD và 113,71 tỷ đồng; điều chỉnh cho 37 dự án, trong đó có 18 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm là 74,39 triệu USD và 302,2 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung 05 tháng đầu năm đạt 109,84 triệu USD và 415,91 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trong các KCN có 299 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 193 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 106 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 3.155,23 triệu Đô la Mỹ và 7.372,96 tỷ đồng.

BBT

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22502189
  • Trong ngày:288
  • Trong tuần:11359
  • Trong tháng:960981
  • Trong năm:3647166