Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư tại các Khu công nghiệp 06 tháng đầu năm 2017

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Sáu (06) tháng đầu năm 2017, Ban đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án trong đó có 20 dự án FDI và 04 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký cấp mới đạt 35,45 triệu USD và 113,71 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 18 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm là 74,39 triệu USD và 302,2 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng đạt 109,84 triệu USD và 415,91 tỷ đồng; quy đổi đạt 6.932 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2016 Vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm quy đổi đạt khoảng 1.100 tỷ đồng, bằng 50% so với cùng kỳ 2016.

Lũy kế đến nay, trong các KCN của tỉnh có 299 dự án được cấp CNĐT còn hiệu lực, trong đó có 193 dự án FDI và 106 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.155,23 triệu USD và 7.372,96 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt 3.000 tỷ đồng, bằng 41% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 1.300 triệu USD, bằng 41% tổng vốn đầu tư đăng ký.

So sánh với các tỉnh và thành phố trong cả nước về thu hút đầu tư FDI vào các KCN, trong 6 tháng đầu năm 2017 tỉnh Bắc Giang đứng thứ 20 so với cả nước về thu hút vốn đầu tư.

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22502059
  • Trong ngày:158
  • Trong tuần:11229
  • Trong tháng:960851
  • Trong năm:3647036