Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang 06 tháng đầu năm 2017

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Đến nay, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp KCN là 71.387 người, (tăng 17.851 lao động so với cùng kỳ 2016, giảm 1.300 lao động so với cuối năm 2016), số lao động là người nước ngoài khoảng 1.254 lao động (chiếm 1,7%); số lao động nữ là 51.707 người (chiếm 72,43%); số lao động đã tham gia BHXH đạt 65.617 người (đạt 92%); thu nhập bình quân của người lao động trong các KCN khoảng 6,0 triệu đồng/người/tháng (tăng 0,5 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ 2016).

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22465163
  • Trong ngày:2095
  • Trong tuần:2095
  • Trong tháng:923955
  • Trong năm:3610140