Kết quả thu hút đầu tư tháng 6 năm 2017 tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 6/2017 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 07 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 205,5 triệu USD và 42,5 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 15 dự án, trong đó có 07 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm 15,716 triệu USD, 02 dự án giảm vốn 798,32 triệu USD; chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 01 dự án.

Lũy kế 06 tháng đầu năm 2017, Ban đã xem xét chấp thuận cấp mới 31 dự án đầu tư (26 FDI và 5 DDI) với tổng vốn đầy tư đăng ký mới đạt 240,95 triệu USD và 156,21 tỷ đồng; điều chỉnh cho 52 dự án, trong đó có 25 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm là 90,12 triệu USD và 302,2 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung 06 tháng đầu năm đạt 331,07 triệu USD và 458,41 tỷ đồng.

- Lũy kế đến nay, trong các KCN có 306 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 198 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 107 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.575,37 triệu Đô la Mỹ và 7.415,46 tỷ đồng.

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22502121
  • Trong ngày:220
  • Trong tuần:11291
  • Trong tháng:960913
  • Trong năm:3647098