Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1 Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ tại phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3661 226.

+ Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Hình thức tiếp nhận: Cán bộ phòng Quản lý Lao động kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì giao Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho tổ chức. Hướng dẫn tổ chức bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định.

- Bước 2:

+ Phòng Quản lý Lao động tổ chức kiểm tra, thẩm định và tham mưu ý kiến về hồ sơ đề nghị đăng ký Nội quy lao động trình Lãnh đạo Ban phụ trách  xem xét, quyết định.

+ Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Ban phụ trách, phòng Quản lý Lao động tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách ký Văn bản thông báo đăng ký Nội quy lao động. Trường hợp Nội quy lao động chưa đảm bảo theo qui định của pháp luật, phòng Quản lý Lao động tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách ký văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại phòng Quản lý Lao động  - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

          * Danh mục hồ sơ đăng ký Nội quy lao động lần đầu:

          - Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp (Mẫu tham khảo).

          - Quyết định ban hành Nội quy lao động của doanh nghiệp.

          - Bản Nội quy lao động.

          - Văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

          -  Biên bản góp ý  kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở về nội dung của  Nội quy lao động hoặc biên bản lấy ý kiến của  tổ chức công đoàn cấp trên (trong trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở).

          * Danh mục hồ sơ đăng ký bản Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung một số điều của bản NQLĐ:

          - Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung.

          - Quyết định sửa đổi Nội quy lao động của doanh nghiệp.

          - Bản Nội quy lao động  sửa đổi, bổ sung.

          - Biên bản lấy ý kiến của  tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở về bản Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung.

          b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo đăng ký Nội quy lao động.

10.. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp theo Mẫu II.5 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này (mẫu doanh nghiệp tham khảo).hoặc Văn bản đề nghị đăng ký Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung (doanh nghiệp tự làm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội.

- Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

- Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

Mức dịch vụ công: 
Mức 2
Tin khác

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22589675
  • Trong ngày:2267
  • Trong tuần:2267
  • Trong tháng:1048467
  • Trong năm:3734652