Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

Bản inSend by email
Tiếng Việt

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận

Trả kết quả

Tiếp nhận và trả kết quả

1

Thủ tục điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư

 

 

x

2

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Đầu tư

 

 

x

3

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Đầu tư

 

 

x

4

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư

 

 

x

5

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư

 

 

x

6

Thủ tục nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư

 

 

x

7

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

Đầu tư

 

 

x

8

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Đầu tư

 

 

x

9

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư

 

 

x

10

Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư

Đầu tư

 

 

x

11

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Đầu tư

 

 

x

12

Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Đầu tư

 

 

x

13

Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Đầu tư

 

 

x

14

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

Đầu tư

 

 

x

15

Thủ tục cấp gia hạn giấy phép xây dựng.

Xây dựng

 

 

x

16

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

Xây dựng

 

 

x

17

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp  theo hình thức hợp đồng lao động

Lao động

 

 

x

18

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp theo hình thức di chuyển nội bộ

Lao động

 

 

x

19

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động  theo quy định của pháp luật

Lao động

 

 

x

20

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động

Lao động

 

 

x

21

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật

Lao động

 

 

x

22

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày

Lao động

 

 

x

23

Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp đối với trường hợp GPLĐ bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép

Lao động

 

 

x

24

Thủ tục xác nhận lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Lao động

 

 

x

25

Thủ tục đăng ký đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày

Lao động

 

x

 

26

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại

 

x

 

27

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại

 

x

 

28

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại

 

x

 

29

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương mại

 

x

 

30

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Thương mại

 

x

 

31

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D

Thương mại

 

 

x

0
Mức dịch vụ công: 
Mức 3

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20022168
  • Trong ngày:306
  • Trong tuần:15875
  • Trong tháng:1167145
  • Trong năm:1167145