3. Công khai thông tin về môi trường của doanh nghiệp trong các KCN

Bản inSend by email
Tiếng Việt

STT

Tên doanh nghiệp

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tin nguồn thải, chất thải, xử lý chất thải.

Khu vực môi trường ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

Kết quả thanh tra, kiểm tra vê bảo vệ môi trường

I

KCN ĐÌNH TRÁM

1

Công ty PTHT KCN Bắc Giang

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

 

 

 

2

Công ty TNHH Đức Phát

 

 

 

 

3

CT TNHH Điện Phòng Hoàng

 

 

 

 

4 CT TNHH ĐT SX và TM PhúThịnh         
5 CT cổ phần cơ điện TaMaHa        
6 Công ty cổ phần Cơ khí Vân Nam        
7 Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương        
8 CT TNHH DĐT-SX -TM An sinh        
9 Công ty TNHH dây nâng an toàn TL        
10 Công ty cổ phần ALPHA        
11 Công ty TNHH Bắc Hồng Hà        
12 Công ty TNHH Sung woo vina        
13 Công ty TNHH Việt Phong        
14 Công ty TNHH Vimark        
15 Công ty TNHH Xuân Thu        
16 Công tyTNHH Yokoi Mould Việt Nam         
17 Công ty TNHH điện tử Yesung        
18 Công ty TNHH Dovan QĐ số 595/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
19 Công ty cổ phần TACN Đất Việt        
20 Công ty TNHH giầy Nam Giang        
21 Công ty TNHH BIRZ Việt Nam  Văn bản 965/UBND-MT ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh vv điều chỉnh nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết      
22 Công ty TNHH điện tử Taeyang VNam 

1. 1977/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

2. Quyết định 167/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

4. QĐ số 311/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     
23 CT TNHH 1TV SX&TM terra wood        
24 Công ty TNHH Việt ấn        
25 Công ty cổ phần thép Phương Trung Quyết định 554/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết       
26 Công ty cổ phần thép tuấn cường Quyết định 490/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
27 Công ty cổ phần thực phẩm Hoàng Gia        
28 Công ty cổ phần Nam Sơn Quyết định 523/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết       
29 CT TNHH SX và thương mại Quỳnh An Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Trung tâm dịch vụ tổng hợp khu công nghiệp Đình Trám      
30 CT TNHH công nghệ điện tử Jinsung         
31 Công ty TNHH Youngjin Vina        
32 CT TNHH Fine Land Apparel Việt Nam        
33 CT TNHH Asean -Link (Việt Nam)        
34 CT TNHH Jungbu Eschem Việt Nam        
35 CTTNHH 1TV SX&TM Nam Bình        
36 Chi nhánh CTCP dây và ống đồng Trần Phú        
37 Công ty TNHH Tín Trực        
38 CT TNHH kim loại & nhựa Zhong Cun        
39 Công ty cổ phần thuốc thú y Đất Việt        
40 Công ty TNHH Việt Nam Gisan Mobile        
41 Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam        
42 CT TNHH Hoa Hạ Việt Nam          
43 Công ty cổ phần Coma68        
44 CT TNHH FuHong precision component BG  Quyết định 2162/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Hữu nghị - Friendship Project"      
45 Công ty TNHH Koretsune Việt Nam        
46 Công ty TNHH Duramoto Việt Nam 253/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết      
47 Công ty TNHH  điện tử TeSung        
48 Công ty Cổ phần Đại Lợi        
49 Công ty TNHH Surteckariya Việt Nam        
50 Công ty TNHH Fertile Việt Nam        
51 Công ty TNHH ARK Việt Nam        
42 Cty TNHH SX và TM quốc tế Shengli VN        
53 Cty cổ phần dây cáp điện Hàn Quốc        
54 Công ty TNHH Dawon Vina QĐ số 233/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
55 Công ty TNHH Youngone Bắc Giang        
56 Công ty TNHH Stronics Việt Nam        
57 Công ty TNHH công nghệ Gloveland        
58 Công ty TNHH TIGRIS HANOI QĐ số 515/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
59 Công ty TNHH Costech Vina        
60 Công ty TNHH Sein Vlue Tec Việt Nam        
61 Công ty TNHH  điện tử T&H        
62 Công ty TNHH Tannan Việt Nam        
63 Công ty TNHH MTV TL Trung Việt        
64 Công ty TNHH Best Manufacturing Technology QĐ số 198/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
65 Công ty TNHH MTV Moa Tech        
66 Công ty TNHH điện tử Sung Gwang        
67 Công ty TNHH Vương Vĩ        
68 Công ty TNHH Yoshimura Kogyo Việt Nam        
69 Công ty TNHH Dongjin Việt Nam        
70 Công ty TNHH Shina Tech Việt Nam        
71 Công ty TNHH Keo San Vina Electronics        
72 Công ty TNHHYuYang Việt Nam        
73 Công ty TNHH nhựa Kimura Việt Nam        
74 Công ty TNHH Young Sung Precision Vina        
75 Công ty TNHH Ext Engineer Việt Nam        
76 Công ty CP may xuất khẩu Hà Bắc        
77 Công ty TNHH Iwaseya Việt Nam        
78 Công ty cổ phần công nghiệp Delco        
79 Công ty TNHH Hashimoto Seimítu VN        
80 Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt nam        
81 Công ty cổ phần DVMOTOR        
82 Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam        
83 Công ty TNHH SME Việt Nam        
84 Công ty TNHH Hyun-Bo Vina        
85 Công ty cổ phần Sunpla        
86 Công ty TNHH MTV TM Việt Hàn Bắc Giang        
87 Công ty TNHH DV VÀ TM Ngự Thiện        
88 Công ty TNHH GU Vina Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
89 Công ty TNHH Yushin Tech Vina        
90 Công ty TNHH M.ONE        
91 Công ty TNHH MTV TL Trung Việt Quyết định 590/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
92 Công ty TNHH Y.S.T Vina        
93 Công ty TNHH T&S Việt Nam        
94 Cty TNHH SX và TM quốc tế Shengli VN        
95 Công ty TNHH MTV Masuda Vinyl VN        
96 Công ty TNHH Mooroc Printec Vina Quyết định 601/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
97 Công ty TNHH Fine Eleccom Vina        
98 Công ty TNHH Ertechnology Vina Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
99 Công ty TNHH Hong Jun Vina        
100 Công ty TNHH M3        
101 Công ty CP Dầu khí Thái Dương        
102 Công ty TNHH điện tử Taeyang VN         
103 Công ty TNHH Tedomi        
104 Công ty TNHH Glass Tech Vina        
105 CT TNHH Hanoi Solar Technology Quyết định 669/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
106 Công ty TNHH F.I.T Việt Nam        
107 Công ty TNHH Atum Vina        
108 Công ty CP thép Phương Trung        
109 Công ty TNHH Gwangshin Vina QĐ số 338/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
110 Công ty TNHH MTV Moa Eng QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
111 Công ty TNHH Etech Việt Nam QĐ số 337/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
112 Công ty TNHH Samil Tech QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
113 Tae Kyung Tech Co., Ltd        
114 ICH TECH CO., LTD        
115 ZHANG CHUNHE              
116 LIM, MYUNG RYUL        
117 Công ty TNHH Vina Solar Technology        
118 Công ty TNHH Điện tử Te Sung        
119 Công ty TNHH Anritsu Việt Nam        
120 Công ty TNHH JIN-HEUNG METAL VINA        
121 CÔNG TY TNHH ILSUNG ELECTRIC VINA        
122 Công ty TNHH đầu tư phát triển XKLĐ quốc tế Hải Dương        
123 Công ty TNHH U LI và Công ty TNHH Đức Phát         
124 HWANG HEON  JOO         

II

KCN VÂN TRUNG

1

CT TNHH FUGIANG

Giấy xác nhận 38/GXM-TCMT ngày 20/4/2016 của Tổng cục MT vv xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án "KCN Vân Trung)

 

 

 

2

Công ty TNHH FUHUA

 

 

 

 

3 Công ty TNHH điện tử Rongxin (Việt Nam)        
4 Công ty TNHH khoa học công nghệ năng lượng và bảo vệ môi trường Everwell        
5 Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết       
6 Công ty TNHH Woosung Precision VN        
7 Công ty TNHH Vina Solar Technology

Quyết định 725/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quyết định 521/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     
8 Công ty TNHH EMW Việt Nam        
9 Công ty TNHH DYT Việt Nam         
10 CT TNHH Kim loại chính xác Jintu (VN)        
11 Công ty TNHH Kanegabo        
12 Công ty TNHH Dongsan Precision Vina Quyết định 851/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
13 Công ty TNHH  điện tử Broad Việt Nam        
14 Công ty TNHH Texon Vina

Quyết định 448/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy Texon vina"

Quyết định 729/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     
15 Công ty TNHH Risun Việt nam Quyết định 1078/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết      
16 CT TNHH Túi giấy mỹ thuật Thái Dương        
17 Công ty TNHH Lian Tech        
18 Công ty TNHH Haesung watch tech vina  Quyết định 496/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
19 Công ty TNHH Jeil-Tech Vina Quyết định 104/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
20 Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam QĐ 493/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
21 Công ty TNHH Wonjin Vina Quyết định 43/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 vv phê duyệt đề án môi trường      
22 Công ty TNHH YJE Vina Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (YJE)      
23 Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam QĐ số 250/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
24 Công ty cổ phần S&G        
25 Công ty TNHH Hưng Dụ Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
26 Công ty TNHH Youngjin Vina        
27 Công ty TNHH C&K Global VN        
28 Công ty TNHH Daihan Ink Việt Nam QĐ số 131/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
29 Công ty TNHH Laton Rosin QĐ số 502/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
30 Công ty TNHH Kum Jang Vina        
31 Công ty TNHH Shin Young Vina        
32 CT TNHH SH Vina        
33 CT TNHH U-Tech Quyết định 450/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
34 Công ty TNHH Basf Việt Nam Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
35 Công ty TNHH Jin Yang VN Quyết định 434/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
36 CT TNHH Changsung Hà Nội        
37 Công ty TNHH Lông vũ Allied        
38 Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
39 Công ty TNHH Trung Bắc Vân Trung QĐ số 407/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
40 Công ty TNHH An Lan Việt Nam Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
41 Công ty TNHH Vina Cell Technology Quyết định 454/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
42 Công ty TNHH Stronics Việt Nam Quyết định 518/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
43 Công ty TNHH Jeongkwan Vina Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
44 Công ty TNHH Yuan Xin Xin Việt Nam QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
45 Công ty TNHH Trina Solar Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
46 Công ty TNHH Nao Vina        
47 Công ty TNHH Vật liệu điện tử VN QĐ số 333/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
48 Công ty TNHH Francool Việt Nam QĐ 496/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
49 Công ty TNHH Vina Guan Han Packaging        
50 Công ty TNHH Mobase Sunstar Precision Vina        
51 Công ty TNHH Huari Vina QĐ số 350/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
52 Công ty TNHH Daehan Precision Vina Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
53 Công ty TNHH JR Tech Việt Nam        
54 Công ty TNHH H-One Vina        
55 Công ty TNHH Sejong Wise Vina QĐ số 179/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
56 Yan Haiwu        
57 Công ty TNHH S-Connect QĐ số 354/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
58 Công ty TNHH thiết bị nhà bếp Hanaro        
59 Công ty TNHH Dayoung Precision        
60 Công ty TNHH Phoenixtech Việt Nam        
61 Công ty TNHH Gdsen (Việt Nam)        
62 Công ty TNHH Riyang Vina        
63 Công ty TNHH Swacoo Việt Nam        
64 Công ty TNHH Techno Yên Phong Vina        
65 QUICK-CONTACT (HONGKONG) CORPORATION LIMITED QĐ 497/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
66 CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA XỐP
 EPS CHỐNG CHÁY SINU VINA
       
67 LIU, HANLIANG         
68 CÔNG TY TNHH HUA RUI (VIỆT NAM)        
69 CÔNG TY TNHH KOREA NANO SYSTEM VINA        
70 Công ty hữu hạn cổ phần công nghệ hóa học Sanfu        
71 CÔNG TY TNHH JUNGIL-TECH        
72 Công ty TNHH T.H.I VINA        

III

KCN SONG KHÊ – NỘI HOÀNG

1

Công ty cổ phần XNK Bắc Giang

QĐ số 92/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

 

2

Công ty xăng dầu Bắc Sơn

 

 

 

 

3

Cty TNHH Lưới thép hàn hợp lực

 

 

 

 

4

Công ty Cổ phần đầu tư ETC Việt Nam

 

 

 

 

5 CT TNHH Italisa Việt Nam        
6 Công ty cổ phần thép Phương Bắc QĐ số 589/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
7 Công ty cổ phần thép số 10        
8 Công ty TNHH Abrasives Việt nam        
9 Công ty TNHH Myungbo Vina Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết      
10 Công ty TNHH Kim Tường        
11 Công ty TNHH Asia Bolt Vina        
12 Công ty TNHH Haem Vina QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
13 Công ty TNHH Dae Gwang ViNa        
14 Công ty TNHH Shin sung vina

1. Quyết định 924/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. QĐ số 214/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     
15 Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang Quyết định 655/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh vv phê duyệt đề án bảo bệ môi trường chi tiết     Kết luận1774/KL-TNMT ngày 28/8/2017 của Sở TNMT vv kiểm tra việc thực hiện Luật BVMT đối với Công ty CP phát triển Fuji Bắc Giang
16 Công ty TNHH KHKT năng lượng mặt trời Boviet QĐ số 93/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
17 Công ty TNHH điện tử NCC Vina Quyết định 27/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 vv phê duyệt đề án môi trường      
18 Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông Quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 07/8/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
19 Công ty TNHH Cheongsan Food Vina Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
20 Công ty TNHH Chulwoo Vina Quyết định 571/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
21 Công ty TNHH in bao bì Sunny Việt Nam QĐ số 432/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
22 Công ty TNHH MTV XNK&TMQT Kiến Hợp FDE
Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
     
23 Công ty TNHH điện tử Sung Jin Việt Nam QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
24 Công ty TNHH TMDV Tâm Hữu Vị        
25 Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ VN Quyết định 438/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
26 Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
27 Công ty TNHH TM Trần Hồng Quân Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
28 Công ty TNHH Dawon Electronics Vina        
29 Công ty TNHH Younji Vina        
30 Công ty CP HaBaDa        
31 Công ty PTHT KCN Bắc Giang        
32 Công ty CP in và bao bì công nghệ cao Hưng Thịnh        
33 Công ty TNHH Allesun Việt Nam        
34 Công ty TNHH Kangtongyuan Việt Nam        
35 Công ty TNHH Thương mại Uyên Cường        
36 Công ty TNHH KHKT NLMT Boviet        
37 Công ty CP HGA01        
38 Công ty Cổ phần HGA05        
39 Công ty TNHH Công nghệ cao SDS Hà Nội        
40 ILLJIN COMTECH CO.,LTD        

IV

KCN QUANG CHÂU

1

CT Cổ phần KCN Sài Gòn- Bắc Giang 

Giấy xác nhận 63/GXN-TCMT ngày 15/7/2016 của Tổng cục MT vv hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châu"

 

 

Kết kuận 637/KLTTR-TCMT ngày 06/6/2016 của Tổng cục Môi trường vv kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường 

2

Công ty TNHH Nichirin Việt Nam 

 

 

 

 

3

Công ty TNHH Hosiden VN (BG)

QĐ 450/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

 

4

Công ty TNHH Umec Việt Nam 

 

Giấy xác 510/GXN-TNMT ngày 01/04/2014 của Sở TNMT vv nhận Về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm từ tính, bộ nguồn, sản phẩm tin học và truyền thông, các sản phẩm truyền thông quang học "

 

 

5 Công ty TNHH Crystal Martin VN        
6 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi 
đặc khu hope Việt Nam
       
7 Công ty TNHH Wintek Việt Nam        
8 Cty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên        
9 Công ty TNHH Inoue Việt Nam        
10 Công ty TNHH NEWHOPE Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang        
11 Công ty TNHH L&C Tech Việt Nam         
12 CT TNHH ván dán Oji-Vinafor Bắc Giang   Giấy phép 191/GP-TNMT ngày 02/7/2015 của Sở TNMT vv cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước    
13 Công ty TNHH Si Flex Việt Nam 54/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết      
14 Công ty TNHH Việt Nam Sunergy Quyết định 433/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
15 Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam) QĐ số 232/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      
16 Công ty TNHH ZYF Việt Nam        
17 Ja Solar Invesment (Hong Kong) Limited        
18 LENS INTERNATIONAL (HK) LIMITED        

V

KCN HÒA PHÚ

1

Công ty TNHH Hòa Phú Invest

Quyết định 153/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2016 của Bộ TNMT vv phê duyệt báo đánh giá tác động môi trường (Châu Minh - Mai Đình)

 

 

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20162495
  • Trong ngày:3205
  • Trong tuần:5745
  • Trong tháng:1307472
  • Trong năm:1307472