Ban Quản lý các KCN: Kết quả thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm 2017

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 10/2017 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 05 dự án (03 dự án FDI và 02dự án DDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 4,12 triệu USD và 31,62 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 06 dự án, trong đó có  01 dự án DDI bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm 9 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Ban cấp mới 40 dự án đầu tư (34 FDI và 6 DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký mới đạt 266,05 triệu USD và 157,83 tỷ đồng; điều chỉnh cho 66 dự án trong đó có 25 dự án bổ sung vốn với tổng vốn tăng thêm là 98,41 triệu USD và 9 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung 10 tháng đầu năm đạt 364,46 triệu USD và 166,83 tỷ đồng

Lũy kế đến nay, trong các KCN có 268 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực, trong đó có 181 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 87 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.472,34 triệu Đô la Mỹ và 6.978,4 tỷ đồng.

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22500642
  • Trong ngày:3013
  • Trong tuần:9812
  • Trong tháng:959434
  • Trong năm:3645619