Tình hình sản xuất kinh doanh, XNK và thu nộp ngân sách tại các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang năm 2017

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Đến nay, tại các khu công nghiệp của tỉnh đã có 218 doanh nghiệp đi vào sản xuất, tăng 22 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2016. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng kết quả sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và thu nộp ngân sách có sự tăng trưởng đáng kể:

Doanh thu từ hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2017 đạt 74.500 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2016; Thuế phát sinh phải nộp 9 tháng đầu năm ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2016; ước cả năm đạt 850 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2016; Giáy trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 3.100 triệu USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2016, nhập khẩu 9 tháng đầu năm đạt 2.200 triệu, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2016.

BBT

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22497122
  • Trong ngày:3169
  • Trong tuần:6292
  • Trong tháng:955914
  • Trong năm:3642099