Kết quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện dự án của các nhà đầu tư tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Năm 2017 Ban đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến thẩm định và cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp phép cho lao động là người nước ngoài... qua đó nhận được sự đánh giá cao từ phía các nhà đầu tư; sự hài lòng của các nhà đầu tư hiện hữu là một kênh thu hút đầu tư khá hiệu quả. Đặc biệt, thời gian qua Ban đã thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng và các cơ quan liên quan trong việc vận động, thu hút đầu tư nên kết quả thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm đáng khả quan, cụ thể: Ban đã cấp giấy chứng nhận ĐKĐT cho 41 dự án (giảm 01 dự án so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 35 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và 06 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký là 266,05 triệu USD và 157,83 tỷ đồng, đồng thời cấp điều chỉnh tăng vốn cho 28 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt 107,41 triệu USD và 9 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng 10 tháng đầu năm đạt 373,46 triệu USD và 166,83 tỷ đồng ; quy đổi đạt 8.383 tỷ đồng (381 triệu USD), bằng 44% so với cùng kỳ năm 2016 và bằng 54% so với nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2017. Vốn đầu tư thực hiện 10 tháng đầu năm của các dự án DDI đạt khoảng 227 tỷ đồng, của các dự án FDI đạt khoảng 220 triệu USD. Lũy kế đến nay, trong các KCN có 267 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 180 dự án FDI và 87 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký 2,48 tỷ USD và 6.978 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI ước đạt 1,6 tỷ USD, bằng 64,5% tổng vốn đầu tư đăng ký; của các dự án DDI ước đạt 2.927 tỷ đồng, bằng 41,9% tổng vốn đầu tư đăng ký;

Vốn đầu tư cấp vào địa bàn tỉnh 10 tháng đầu năm đứng thứ 8 so với toàn quốc và đứng thứ 11 nếu tính cả vốn vấp mới và bổ sung.

BBT

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22947711
  • Trong ngày:2377
  • Trong tuần:6524
  • Trong tháng:1406503
  • Trong năm:4092688