Hưởng ứng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong các khu công nghiệp

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Căn cứ Thông tư số: 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch qui định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ hướng dẫn số: 3337/HD-BVHTTDL ngày 10/8/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 qui định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018; Ngày 31/01/2018 Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành 104/KCN- CĐ yêu cầu:   

1. Các doanh nghiệp khu công nghiệp quan tâm hưởng ứng phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo sự chỉ đạo của UBND các huyện, thành phố nơi doanh nghiệp mình đứng chân; thực hiện đăng ký ngay từ đầu năm và hoàn thiện hồ sơ xét, đề nghị công nhận hanh hiệu cuối năm theo quy định. Vì, các tiêu chí của phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa như: Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng năm; xây dựng thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường; có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý; xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ… cũng chính là những mục tiêu mà các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện nhằm sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường.

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm phát động trong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; chỉ đạo Liên đoàn lao động cấp huyện thực nghiêm túc việc phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp trong việc triển khai, kiểm tra định kỳ trước khi xét, công nhận danh hiệu doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng năm.

   3. Công đoàn các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn lao động các huyện, thành phố triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; lồng ghép việc hướng dẫn xây dựng các tiêu chí của phong trào xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa với các cuộc kiểm tra công đoàn cơ sở về thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam…

 Yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung trên.

Tải công văn 104/KCN- CĐ ngày 31/01/2018 của Ban Quản lý các KCN tại đây.

Tải Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại đây.

 

0
Tin khác

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22729721
  • Trong ngày:1019
  • Trong tuần:3410
  • Trong tháng:1188513
  • Trong năm:3874698