Kết quả thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2018.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Sáu (06) tháng đầu năm, các KCN của tỉnh đã thu hút đầu tư được 26 dự án (tăng 02 dự án so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 01 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 25 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 10 tỷ đồng và 106,3 triệu USD. Ngoài ra có 02 dự án DDI và 18 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm đạt 261 tỷ đồng và 145,8 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh bổ sung đạt 271 tỷ đồng và 252,1 triệu USD, quy đổi đạt khoảng 264 triệu USD, giảm 13,4% về vốn so với cùng kỳ năm 2017 và bằng 37,7% nhiệm vụ chủ tịch UBND tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm quy đổi ước đạt 260 triệu USD, tăng 436% so với cùng kỳ 2017.

Lũy kế đến nay, trong các KCN của tỉnh có 303 dự án đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 88 dự án DDI và 215 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.643 tỷ đồng và 2.909 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án DDI ước đạt 3.183 tỷ đồng, bằng 41,6%; của các dự án FDI ước đạt 1.860 triệu USD, bằng 63,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh 5 tháng đầu năm đứng thứ 13 về vốn và thứ 7 về số dự án so với toàn quốc.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22502221
  • Trong ngày:320
  • Trong tuần:11391
  • Trong tháng:961013
  • Trong năm:3647198