Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 22/5/2018  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP​ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Nghị định này ban hành, bổ sung thêm một số loại hình khu công nghiệp và khu kinh tế đặc thù như: khu công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp sinh thái và khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ; Khu kinh tế gồm: khu kinh tế ven biển và khu kinh tế cửa khẩu.  

Ngoài ra, Nghị định này còn sửa đổi bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong khu; tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng quy định pháp luật.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018 và thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.

Xem chi tiết nội dung Nghị định 82/2018/NĐ-CP tại đây./.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22729706
  • Trong ngày:1004
  • Trong tuần:3395
  • Trong tháng:1188498
  • Trong năm:3874683