Tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang hiên có 227 doanh nghiệp đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho khoảng 86 nghìn lao động, tăng 15 nghìn người so với cùng kỳ 2017.

Trong đó lao động là người địa phương chiếm khoảng 80%; lao động nữ chiếm khoảng 70%; số lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội chiếm khoảng 95%, số còn lại chưa được tham gia BHXH chủ yếu là mới vào làm việc tại doanh nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,5 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ 2017.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22755045
  • Trong ngày:1939
  • Trong tuần:5520
  • Trong tháng:1213837
  • Trong năm:3900022