Quy định mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế hàng xuất nhập khẩu

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thông tư 39/2018/TT-BTC có nhiều quy định mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trong đó, những nội dung quan trọng liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan được sửa đổi trong thông tư này gồm: hồ sơ hải quan; nộp hồ sơ hải quan dưới dạng điện tử; khai hải quan; thời điểm thông báo kết quả phân luồng tờ khai; khai bổ sung hồ sơ hải quan; khai thay đổi mục đích sử dụng; hủy tờ khai hải quan; kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của chi cục hải quan đăng ký tờ khai; giám sát hải quan trong việc lấy mẫu; đưa hàng về bảo quản; hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan; niêm phong hải quan; khai bổ sung tờ khai vận chuyển độc lập; hủy tờ khai vận chuyển độc lập; thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập; giám sát hải quan.

Cùng với những thay đổi về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, nhiều nội dung về thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) và quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế.

Trong đó, có nội dung quan trọng là sửa quy định về kiểm tra, xác định trị giá hải quan: Bổ sung căn cứ bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan; bổ sung thẩm quyền xác định trị giá, ấn định thuế sau khi bác bỏ trị giá khai báo trong thông quan; xử lý kết quả tham vấn; sửa đổi quy định về tham vấn một lần.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/06/2018.

BBT

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22743912
  • Trong ngày:1444
  • Trong tuần:17601
  • Trong tháng:1202704
  • Trong năm:3888889