Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:

+ Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại: 0204 3662 005.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

+ Hình thức tiếp nhận: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đủ theo quy định thì giao Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả) cho tổ chức. Hướng dẫn tổ chức bổ sung nếu hồ sơ còn thiếu theo quy định.

- Bước 2:

+ Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý Lao động bàn giao theo quy định.

+ Phòng Quản lý Lao động tổ chức kiểm tra, tham mưu ý kiến thẩm định về Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài trình Lãnh đạo ban phụ trách xem xét, quyết định.

+ Sau khi có ý kiến quyết định của Lãnh đạo ban phụ trách, phòng Quản lý Lao động tham mưu Lãnh đạo ban phụ trách ký Văn bản đề nghị chấp thuận hoặc không chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trình Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Khi nhận được Văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài của Chủ tịch UBND tỉnh, Phòng Quản lý Lao động tham mưu văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài chuyển Văn bản xác nhận trình Lãnh đạo ban phụ trách ký duyệt.

+ Phòng Quản lý Lao động chuyển Văn bản thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang;

- Nộp hồ sơ qua đường bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.bacgiang.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hoặc văn bản giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (theo mẫu 01 hoặc mẫu 02).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hoặc Văn bản giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội.

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội của Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao.

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Mức dịch vụ công: 
Mức 4

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22460408
  • Trong ngày:1431
  • Trong tuần:28474
  • Trong tháng:919200
  • Trong năm:3605385