Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 7 năm 2018

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 7/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án trong đó có 02 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 10,8 triệu USD và 55,7 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  cho 08 dự án, trong đó có 05 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 17,385 triệu USD; Lũy kế từ đầu năm đến nay Ban Quản lý các KCN đã cấp mới 37 dự án (trong đó có 34 dự án FDI) với số vốn đăng ký đạt 123,5 triệu USD và 65,7 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 69 dự án, trong đó có 28 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 302,3 triệu USD và 261 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trong các KCN có 313 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 222 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 91 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 3.066,5 triệu Đô la Mỹ và 7.677,3 tỷ đồng..

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22335072
  • Trong ngày:3037
  • Trong tuần:3037
  • Trong tháng:793864
  • Trong năm:3480049