3. Công khai thông tin về môi trường của doanh nghiệp trong các KCN

Bản inSend by email
Tiếng Việt

STT

Tên doanh nghiệp

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tin nguồn thải, chất thải, xử lý chất thải.

Khu vực môi trường ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

Kết quả thanh tra, kiểm tra vê bảo vệ môi trường

I

KCN ĐÌNH TRÁM

1

Công ty PTHT KCN Bắc Giang

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

2

Công ty TNHH Đức Phát

       

3

CT TNHH Điện Phòng Hoàng

Quyết định 187/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

4

CT TNHH ĐT SX và TM PhúThịnh

       

5

CT cổ phần cơ điện TaMaHa

Quyết định 745/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

6

Công ty cổ phần Cơ khí Vân Nam

       

7

Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương

       

8

CT TNHH DĐT-SX -TM An sinh

       

9

Công ty TNHH dây nâng an toàn TL

       

10

Công ty cổ phần ALPHA

       

11

Công ty TNHH Bắc Hồng Hà

       

12

Công ty TNHH Sung woo vina

       

13

Công ty TNHH Việt Phong

       

14

Công ty TNHH Vimark

       

15

Công ty TNHH Xuân Thu

       

16

Công tyTNHH Yokoi Mould Việt Nam

       

17

Công ty TNHH điện tử Yesung

Giấy xác nhận số 29/GXN-UBND ngày 21/9/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

18

Công ty TNHH Dovan

QĐ số 595/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

19

Công ty cổ phần TACN Đất Việt

       

20

Công ty TNHH giầy Nam Giang

       

21

Công ty TNHH BIRZ Việt Nam

Văn bản 965/UBND-MT ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh vv điều chỉnh nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

22

Công ty TNHH điện tử Taeyang VNam

1. 1977/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

2. Quyết định 167/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

3. Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

4. QĐ số 311/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

23

CT TNHH 1TV SX&TM terra wood

       

24

Công ty TNHH Việt ấn

       

25

Công ty cổ phần thép Phương Trung

Quyết định 554/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

26

Công ty cổ phần thép tuấn cường

Quyết định 490/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

27

Công ty cổ phần thực phẩm Hoàng Gia

       

28

Công ty cổ phần Nam Sơn

Quyết định 523/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

29

CT TNHH SX và thương mại Quỳnh An

Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Trung tâm dịch vụ tổng hợp khu công nghiệp Đình Trám

     

30

CT TNHH công nghệ điện tử Jinsung

       

31

Công ty TNHH Youngjin Vina

       

32

CT TNHH Fine Land Apparel Việt Nam

       

33

CT TNHH Asean -Link (Việt Nam)

       

34

CT TNHH Jungbu Eschem Việt Nam

       

35

CTTNHH 1TV SX&TM Nam Bình

       

36

Chi nhánh CTCP dây và ống đồng Trần Phú

       

37

Công ty TNHH Tín Trực

       

38

CT TNHH kim loại & nhựa Zhong Cun

       

39

Công ty cổ phần thuốc thú y Đất Việt

       

40

Công ty TNHH Việt Nam Gisan Mobile

       

41

Công ty TNHH Tokai Trim Việt Nam

       

42

CT TNHH Hoa Hạ Việt Nam

QĐ số 341/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

43

Công ty cổ phần Coma68

       

44

CT TNHH FuHong precision component BG

Quyết định 2162/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Hữu nghị - Friendship Project"

     

45

Công ty TNHH Koretsune Việt Nam

       

46

Công ty TNHH Duramoto Việt Nam

253/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

47

Công ty TNHH điện tử TeSung

       

48

Công ty Cổ phần Đại Lợi

       

49

Công ty TNHH Surteckariya Việt Nam

QĐ số 744/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

50

Công ty TNHH Fertile Việt Nam

       

51

Công ty TNHH ARK Việt Nam

QĐ số 189/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

42

Cty TNHH SX và TM quốc tế Shengli VN

       

53

Cty cổ phần dây cáp điện Hàn Quốc

       

54

Công ty TNHH Dawon Vina

QĐ số 233/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

55

Công ty TNHH Youngone Bắc Giang

       

56

Công ty TNHH Stronics Việt Nam

       

57

Công ty TNHH công nghệ Gloveland

       

58

Công ty TNHH TIGRIS HANOI

QĐ số 515/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

59

Công ty TNHH Costech Vina

       

60

Công ty TNHH Sein Vlue Tec Việt Nam

       

61

Công ty TNHH điện tử T&H

       

62

Công ty TNHH Tannan Việt Nam

       

63

Công ty TNHH MTV TL Trung Việt

       

64

Công ty TNHH Best Manufacturing Technology

QĐ số 198/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

65

Công ty TNHH MTV Moa Tech

       

66

Công ty TNHH điện tử Sung Gwang

       

67

Công ty TNHH Vương Vĩ

       

68

Công ty TNHH Yoshimura Kogyo Việt Nam

       

69

Công ty TNHH Dongjin Việt Nam

       

70

Công ty TNHH Shina Tech Việt Nam

       

71

Công ty TNHH Keo San Vina Electronics

       

72

Công ty TNHHYuYang Việt Nam

       

73

Công ty TNHH nhựa Kimura Việt Nam

       

74

Công ty TNHH Young Sung Precision Vina

       

75

Công ty TNHH Ext Engineer Việt Nam

       

76

Công ty CP may xuất khẩu Hà Bắc

       

77

Công ty TNHH Iwaseya Việt Nam

       

78

Công ty cổ phần công nghiệp Delco

QĐ số 817/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

79

Công ty TNHH Hashimoto Seimítu VN

       

80

Tổng công ty công nghiệp ô tô Việt nam

       

81

Công ty cổ phần DVMOTOR

       

82

Công ty TNHH sản xuất Sanwa Việt Nam

       

83

Công ty TNHH SME Việt Nam

       

84

Công ty TNHH Hyun-Bo Vina

       

85

Công ty cổ phần Sunpla

       

86

Công ty TNHH MTV TM Việt Hàn Bắc Giang

       

87

Công ty TNHH DV VÀ TM Ngự Thiện

       

88

Công ty TNHH GU Vina

Quyết định 1080/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

89

Công ty TNHH Yushin Tech Vina

       

90

Công ty TNHH M.ONE

       

91

Công ty TNHH MTV TL Trung Việt

Quyết định 590/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

92

Công ty TNHH Y.S.T Vina

       

93

Công ty TNHH T&S Việt Nam

       

94

Cty TNHH SX và TM quốc tế Shengli VN

       

95

Công ty TNHH MTV Masuda Vinyl VN

       

96

Công ty TNHH Mooroc Printec Vina

Quyết định 601/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

97

Công ty TNHH Fine Eleccom Vina

       

98

Công ty TNHH Ertechnology Vina

Quyết định 628/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

99

Công ty TNHH Hong Jun Vina

       

100

Công ty TNHH M3

       

101

Công ty CP Dầu khí Thái Dương

       

102

Công ty TNHH điện tử Taeyang VN

       

103

Công ty TNHH Tedomi

       

104

Công ty TNHH Glass Tech Vina

       

105

Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology

- Quyết định 669/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

106

Công ty TNHH F.I.T Việt Nam

       

107

Công ty TNHH Atum Vina

       

108

Công ty CP thép Phương Trung

       

109

Công ty TNHH Gwangshin Vina

QĐ số 338/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

110

Công ty TNHH MTV Moa Eng

QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

111

Công ty TNHH Etech Việt Nam

QĐ số 337/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

112

Công ty TNHH Samil Tech

QĐ số 351/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

113

Tae Kyung Tech Co., Ltd

       

114

ICH TECH CO., LTD

       

115

ZHANG CHUNHE

       

116

Công ty TNHH Smart Tech Vina

QĐ số 864/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

117

Công ty TNHH Vina Solar Technology

QĐ số 310/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

118

Công ty TNHH Điện tử Te Sung

QĐ số 874/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

119

Công ty TNHH Anritsu Việt Nam

Giấy xác nhận số 17/GXN-UBND ngày 17/5/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

120

Công ty TNHH JIN-HEUNG METAL VINA

QĐ số 916/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

121

CÔNG TY TNHH ILSUNG ELECTRIC VINA

QĐ số 359/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

122

Công ty TNHH đầu tư phát triển XKLĐ quốc tế Hải Dương

       

123

Công ty TNHH U LI và Công ty TNHH Đức Phát

       

124

HWANG HEON JOO

       

125

Công ty TNHH Laser Flex vina

Quyết định 124/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

126

CÔNG TY TNHH CV VINA

Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

127

Công ty TNHH SJI Tech

Quyết định 268/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

128

Công ty TNHH FAS-TECH

Quyết định 409/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

129

Công ty TNHH Sinhan Eng Việt Nam

Giấy xác nhận số 20/GXN-UBND ngày 29/6/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

130

Công ty TNHH laser Korea Vina

Giấy xác nhận số 23/GXN-UBND ngày 23/8/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

131

Công ty TNHH Micon Vina

Giấy xác nhận số 27/GXN-UBND ngày 07/9/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

132

Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Thịnh Nam

Giấy xác nhận số 30/GXN-UBND ngày 21/9/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

II

KCN VÂN TRUNG

1

CT TNHH FUGIANG

- Giấy xác nhận 38/GXM-TCMT ngày 20/4/2016 của Tổng cục MT vv xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án "KCN Vân Trung)

- QĐ số 956/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

2

Công ty TNHH FUHUA

Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      

3

Công ty TNHH điện tử Rongxin (Việt Nam)

       

4

Công ty TNHH khoa học công nghệ năng lượng và bảo vệ môi trường Everwell

       

5

Công ty TNHH Smart Shirts Garments Manufacturing Bắc Giang

Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

6

Công ty TNHH Woosung Precision VN

       

7

Công ty TNHH Vina Solar Technology

- Quyết định 725/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quyết định 521/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Giấy xác nhận 2397/GXN-TNMT ngày 21/9/2018 của Sở Tài nguyên và MT về việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường

     

8

Công ty TNHH EMW Việt Nam

Quyết định 183/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

9

Công ty TNHH DYT Việt Nam

       

10

CT TNHH Kim loại chính xác Jintu (VN)

       

11

Công ty TNHH Kanegabo

       

12

Công ty TNHH Dongsan Precision Vina

Quyết định 851/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

13

Công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam

- Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quyết định 408/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

14

Công ty TNHH Texon Vina

Quyết định 448/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy Texon vina"

Quyết định 729/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

15

Công ty TNHH Risun Việt nam

Quyết định 1078/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

16

CT TNHH Túi giấy mỹ thuật Thái Dương

       

17

Công ty TNHH Lian Tech

       

18

Công ty TNHH Haesung watch tech vina

Quyết định 496/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

19

Công ty TNHH Jeil-Tech Vina

- Quyết định 104/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quyết định 227/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

20

Công ty TNHH MTV SJ Tech Việt Nam

QĐ 493/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

21

Công ty TNHH Wonjin Vina

- Quyết định 43/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 vv phê duyệt đề án môi trường

- QĐ số 472/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

22

Công ty TNHH YJE Vina

Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (YJE)

     

23

Công ty TNHH Nhôm Dongtai Việt Nam

QĐ số 250/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

24

Công ty cổ phần S&G

       

25

Công ty TNHH Hưng Dụ

Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

26

Công ty TNHH Youngjin Vina

       

27

Công ty TNHH C&K Global VN

       

28

Công ty TNHH Daihan Ink Việt Nam

QĐ số 131/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

29

Công ty TNHH Laton Rosin

QĐ số 502/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

30

Công ty TNHH Kum Jang Vina

       

31

Công ty TNHH Shin Young Vina

       

32

CT TNHH SH Vina

       

33

CT TNHH U-Tech

Quyết định 450/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

34

Công ty TNHH Basf Việt Nam

Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

35

Công ty TNHH Jin Yang VN

- Quyết định 434/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

36

CT TNHH Changsung Hà Nội

       

37

Công ty TNHH Lông vũ Allied

       

38

Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang)

- Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- QĐ số 888/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

39

Công ty TNHH Trung Bắc Vân Trung

QĐ số 407/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

40

Công ty TNHH An Lan Việt Nam

Quyết định 432/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

41

Công ty TNHH Vina Cell Technology

Quyết định 454/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

42

Công ty TNHH Stronics Việt Nam

Quyết định 518/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

43

Công ty TNHH Jeongkwan Vina

Quyết định 534/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

44

Công ty TNHH Yuan Xin Xin Việt Nam

QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

45

Công ty TNHH Trina Solar

Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

46

Công ty TNHH Nao Vina

       

47

Công ty TNHH Vật liệu điện tử VN

QĐ số 333/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

48

Công ty TNHH Francool Việt Nam

QĐ 496/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

49

Công ty TNHH Vina Guan Han Packaging

       

50

Công ty TNHH Mobase Sunstar Precision Vina

QĐ số 746/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

51

Công ty TNHH Huari Vina

QĐ số 350/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

52

Công ty TNHH Daehan Precision Vina

Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

53

Công ty TNHH JR Tech Việt Nam

       

54

Công ty TNHH H-One Vina

       

55

Công ty TNHH Sejong Wise Vina

QĐ số 179/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

56

Công ty TNHH điện tử Long Tao Vina

QĐ số 808/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

57

Công ty TNHH S-Connect

- QĐ số 354/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- QĐ số 25/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

QĐ số 525/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

58

Công ty TNHH thiết bị nhà bếp Hanaro

       

59

Công ty TNHH Dayoung Precision

       

60

Công ty TNHH Phoenixtech Việt Nam

       

61

Công ty TNHH Gdsen (Việt Nam)

       

62

Công ty TNHH Riyang Vina

       

63

Công ty TNHH Swacoo Việt Nam

QĐ 669/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

64

Công ty TNHH Techno Yên Phong Vina

       

65

Công ty TNHH điện tử QC Solar (VietNam)

- QĐ 497/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- QĐ 381/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

66

CÔNG TY TNHH SX TM NHỰA XỐP
EPS CHỐNG CHÁY SINU VINA

       

67

LIU, HANLIANG

       

68

CÔNG TY TNHH HUA RUI (VIỆT NAM)

QĐ 707/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

69

CÔNG TY TNHH KOREA NANO SYSTEM VINA

       

70

Công ty hữu hạn cổ phần công nghệ hóa học Sanfu

       

71

CÔNG TY TNHH JUNGIL-TECH

- QĐ số 827/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

QĐ số 356/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

72

Công ty TNHH T.H.I VINA

       

73

Công ty TNHH Hesheng Technology

QĐ số 125/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

74

Công ty TNHH LIUQIAO FEATHER VIỆT NAM

QĐ số 242/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

75

Công ty TNHH linh kiện nhựa S-Dragon Bắc Giang

QĐ số 270/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

76

Công ty TNHH JKTECH VINA

QĐ số 344/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

77

Công ty TNHH T.O Vina

QĐ số 352/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

78

Công ty TNHH cao su Jhao Yang (VN)

QĐ số 360/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

79

Công ty TNHH sơn Xing Mei (Bắc Giang)

QĐ số 382/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

80

Công ty TNHH ETHERTECH VIỆT NAM

QĐ số 393/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

81

Công ty TNHH HANKOOK FLEX VINA

QĐ số 454/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

82

CÔNG TY TNHH GENERAL SILICONES (VN)

QĐ số 508/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

83

Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam

QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

84

Công ty TNHH TAEHYUN VINA

Giấy xác nhận số 24/GXN-UBND ngày 30/8/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

85

Công ty TNHH MTV bao bì Đông Nam Á

Giấy xác nhận số 28/GXN-UBND ngày 07/9/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

86

Công ty TNHH bao bì E-Pac Việt Nam

Giấy xác nhận số 32/GXN-UBND ngày 16/10/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

     
87 Công ty TNHH KANEMATTSU VINA Giấy xác nhận số 34/GXN-UBND ngày 01/11/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường      

III

KCN SONG KHÊ – NỘI HOÀNG

1

Công ty cổ phần XNK Bắc Giang

QĐ số 92/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

2

Công ty xăng dầu Bắc Sơn

       

3

Cty TNHH Lưới thép hàn hợp lực

       

4

Công ty Cổ phần đầu tư ETC Việt Nam

       

5

CT TNHH Italisa Việt Nam

QĐ số 17/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

6

Công ty cổ phần thép Phương Bắc

- QĐ số 589/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

7

Công ty cổ phần thép số 10

       

8

Công ty TNHH Abrasives Việt nam

       

9

Công ty TNHH Myungbo Vina

Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

     

10

Công ty TNHH Kim Tường

QĐ số 718/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

11

Công ty TNHH Asia Bolt Vina

       

12

Công ty TNHH Haem Vina

QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

13

Công ty TNHH Dae Gwang ViNa

       

14

Công ty TNHH Shin sung vina

1. Quyết định 924/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. QĐ số 214/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

15

Công ty cổ phần phát triển Fuji Bắc Giang

- Quyết định 655/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh vv phê duyệt đề án bảo bệ môi trường chi tiết

- QĐ số 116/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

   

Kết luận1774/KL-TNMT ngày 28/8/2017 của Sở TNMT vv kiểm tra việc thực hiện Luật BVMT đối với Công ty CP phát triển Fuji Bắc Giang

16

Công ty TNHH KHKT năng lượng mặt trời Boviet

- QĐ số 93/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- QĐ số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

17

Công ty TNHH điện tử NCC Vina

Quyết định 27/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 vv phê duyệt đề án môi trường

     

18

Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông

Quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 07/8/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

19

Công ty TNHH Cheongsan Food Vina

Quyết định 18/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

20

Công ty TNHH Chulwoo Vina

Quyết định 571/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

21

Công ty TNHH in bao bì Sunny Việt Nam

QĐ số 432/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

22

Công ty TNHH MTV XNK&TMQT Kiến Hợp FDE


- Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quyết định 67/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

23

Công ty TNHH điện tử Sung Jin Việt Nam

QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

24

Công ty TNHH TMDV Tâm Hữu Vị

       

25

Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ VN

Quyết định 438/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

26

Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam

Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

27

Công ty TNHH TM Trần Hồng Quân

Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

28

Công ty TNHH Dawon Electronics Vina

       

29

Công ty TNHH Younji Vina

       

30

Công ty CP HaBaDa

       

31

Công ty PTHT KCN Bắc Giang

       

32

Công ty CP in và bao bì công nghệ cao Hưng Thịnh

       

33

Công ty TNHH Allesun Việt Nam

       

34

Công ty TNHH Kangtongyuan Việt Nam

       

35

Công ty TNHH Thương mại Uyên Cường

       

36

Công ty TNHH KHKT NLMT Boviet

       

37

Công ty CP HGA01

       

38

Công ty Cổ phần HGA05

       

39

Công ty TNHH Công nghệ cao SDS Hà Nội

Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

40

ILLJIN COMTECH CO.,LTD

       

41

Công ty TNHH Taneya

Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     
42 Chi nhánh Công ty TNHH MCSP Vina Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường      

IV

KCN QUANG CHÂU

1

CT Cổ phần KCN Sài Gòn- Bắc Giang

- Giấy xác nhận 63/GXN-TCMT ngày 15/7/2016 của Tổng cục MT vv hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quang Châu"

- Giấy xác nhận số 14/GXN-UBND ngày 16/4/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

   

Kết kuận 637/KLTTR-TCMT ngày 06/6/2016 của Tổng cục Môi trường vv kết luận thanh tra về bảo vệ môi trường

2

Công ty TNHH Nichirin Việt Nam

Quyết định 184/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

3

Công ty TNHH Hosiden VN (BG)

- QĐ 450/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- QĐ 229/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

4

Công ty TNHH Umec Việt Nam

QĐ 706/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Giấy xác 510/GXN-TNMT ngày 01/04/2014 của Sở TNMT vv nhận Về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án "Nhà máy sản xuất sản phẩm từ tính, bộ nguồn, sản phẩm tin học và truyền thông, các sản phẩm truyền thông quang học "

   

5

Công ty TNHH Crystal Martin VN

       

6

Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi
đặc khu hope Việt Nam

       

7

Công ty TNHH Wintek Việt Nam

Quyết định 445/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

8

Cty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên

       

9

Công ty TNHH Inoue Việt Nam

       

10

Công ty TNHH NEWHOPE Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang

       

11

Công ty TNHH L&C Tech Việt Nam

       

12

CT TNHH ván dán Oji-Vinafor Bắc Giang

 

Giấy phép 191/GP-TNMT ngày 02/7/2015 của Sở TNMT vv cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

   

13

Công ty TNHH Si Flex Việt Nam

- 54/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 vv phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

- QĐ số 930/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quyết định 420/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

14

Công ty TNHH Việt Nam Sunergy

- Quyết định 433/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Quyết định 66/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

15

Công ty TNHH Luxshare - ICT (Việt Nam)

QĐ số 232/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

16

Công ty TNHH ZYF Việt Nam

       

17

Ja Solar Invesment (Hong Kong) Limited

       

18

LENS INTERNATIONAL (HK) LIMITED

       

19

Công ty TNHH Đồ gia dụng Blue & Green Việt Nam

QĐ số 249/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

20

Công ty TNHH Samkwang Vina

QĐ số 345/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

21

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ XNK Liên Minh

QĐ số 358/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

22

Công ty TNHH Ly Việt Nam

QĐ số 446/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 vv phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

     

23

Chi nhánh Công ty CP đầu tư sản xuất và nhập khẩu Nam Anh

Giấy xác nhận số 26/GXN-UBND ngày 07/9/2018 về việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trương

     

V

KCN HÒA PHÚ

1

Công ty TNHH Hòa Phú Invest

Quyết định 153/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2016 của Bộ TNMT vv phê duyệt báo đánh giá tác động môi trường (Châu Minh - Mai Đình)

     

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22729691
  • Trong ngày:989
  • Trong tuần:3380
  • Trong tháng:1188483
  • Trong năm:3874668