Nghị định quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam; trừ trường hợp người lao động di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo qui định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP và người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động.

Cũng theo nghị định này thì các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người lao động tham gia gồm: ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Về mức đóng:

- Đối với người lao động: từ ngày 01/01/2022, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Đối với người sử dụng lao động: hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:

 +  3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

 +  0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

 +  14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Các chế độ quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Xem chi tiết nội dụng Nghị định 143/2018/NĐ-CP tại đây./.

BBT

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22455980
  • Trong ngày:1917
  • Trong tuần:24046
  • Trong tháng:914772
  • Trong năm:3600957