Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 10 năm 2018

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 10/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới GCNĐKĐT cho 07 dự án (trong đó có 06 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 15,7 triệu USD và 42 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 06 dự án, trong đó có 3 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4,35 triệu USD.

10 tháng đầu năm 2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới 54 dự án (trong đó có 46 dự án FDI) với số vốn đăng ký đạt 152,2 triệu USD và 149,7 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 107 dự án, trong đó có 45 dự án tăng vốn (trong đó có 40 dự án FDI và 5 dự án DDI) với số vốn tăng thêm đạt 330,6 triệu USD và 418,1 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, trong các KCN có 325 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 233 dự án FDI và 92 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.123,6  triệu USD và 7.753,3 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện ước đạt khoảng 1.964 triệu USD và khoảng 3.261,2 tỷ đồng.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22947758
  • Trong ngày:2424
  • Trong tuần:6571
  • Trong tháng:1406550
  • Trong năm:4092735