Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Khu công nghiệp Bắc Giang năm 2018.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Đến nay, trong các KCN có 242 dự án đi vào hoạt động, tăng 21 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2017 (trong đó 181 doanh nghiệp nước ngoài, trong nước 61 doanh nghiệp). Tuy nhiên (theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh giao CCN Nội Hoàng có 35 doanh nghiệp về huyện Yên Dũng quản lý từ tháng 3/2018; Doanh thu năm 2017 là 1.962 tỷ đồng, thuế phát sinh phải nộp 53 tỷ đồng)

Một số chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN năm 2018: Doanh thu từ hoạt động SXKD ước đạt 110.000 tỷ đồng, tăng 5,76% so với cùng kỳ 2017; Thuế phát sinh phải nộp ước đạt 950 tỷ đồng, bằng cùng kỳ 2017; Giá trị nhập khẩu ước đạt 4.300 triệu USD, tăng 37,02% so với cùng kỳ 2017; Giá trị xuất khẩu ước đạt 4.600 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2017.

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22574336
  • Trong ngày:1848
  • Trong tuần:12772
  • Trong tháng:1033128
  • Trong năm:3719313