Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 12 năm 2018

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 12/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án (trong đó có 01 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký đạt 8,5 triệu USD và 48 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án, trong đó có 03 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 9,957 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/12/2018 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 60 dự án (trong đó có 50 dự án FDI) với số vốn đăng ký đạt 163,7 triệu USD và 197,7 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 128 dự án, trong đó có 42 dự án tăng vốn (trong đó có 47 dự án FDI và 5 dự án DDI) với số vốn tăng thêm đạt 344,5 triệu USD và 418,1 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 31/12/2018, trong các KCN có 328 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 237 dự án FDI và 91 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.156,3 triệu USD và 7.696,6 tỷ đồng.

Ngọc Thạch

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22497158
  • Trong ngày:3205
  • Trong tuần:6328
  • Trong tháng:955950
  • Trong năm:3642135