Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 02 năm 2019

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 02/2019 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án (trong đó 03 dự án FDI và 02 dự án DDI) với tổng vốn đăng ký đạt 5,2 triệu USD và 30 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký cho 06 dự án, trong đó có 02 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 4,694 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/02/2019: cấp mới 10 dự án (trong đó có 08 dự án FDI và 02 dự án DDI) với số vốn đăng ký đạt 14,6 triệu USD và 30 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 17 dự án, trong đó có 04 dự án FDI tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 114,1 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 28/02/2019, trong các KCN có 334 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 242 dự án FDI và 92 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.174,4 triệu USD và 7.704,6 tỷ đồng.

Ngọc Thạch

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22496983
  • Trong ngày:3030
  • Trong tuần:6153
  • Trong tháng:955775
  • Trong năm:3641960