Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 3 năm 2019

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Trong tháng 3/2019 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 132,9 triệu USD; Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án, trong đó có 02 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 12 triệu USD.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/3/2019: cấp mới 16 dự án (trong đó có 14 dự án FDI và 02 dự án DDI) với số vốn đăng ký đạt 147,5 triệu USD và 30 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 29 dự án, trong đó có 08 dự án FDI tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 133,1 triệu USD. Số vốn đầu tư cấp mới và bổ sung đạt khoảng 282 triệu USD bằng 43,4% số vốn kế hoạch Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Lũy kế đến ngày 28/3/2019, trong các KCN có 340 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 248 dự án FDI và 92 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.433,3 triệu USD và 7.704,6 tỷ đồng.

Ngọc Thạch

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22457674
  • Trong ngày:3611
  • Trong tuần:25740
  • Trong tháng:916466
  • Trong năm:3602651