Tình hình thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 5 năm 2019

Bản inSend by email
Tiếng Việt

- Trong tháng 5/2019 Ban Quản lý các KCN đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 6,7 triệu USD; Cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 11 dự án, trong đó có 04 dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 25,4 triệu USD.

- Lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/5/2019: Ban Quản lý các KCN cấp mới 25 dự án (trong đó có 23 dự án FDI và 02 dự án DDI) với số vốn đăng ký đạt 316,8 triệu USD và 30 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh cho 52 dự án, trong đó có 15 dự án FDI tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 175,7 triệu USD.

- Lũy kế đến ngày 28/5/2019, trong các KCN có 344 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hiệu lực. Trong đó có 252 dự án FDI và 92 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký là 3.627 triệu USD và 7.686,1 tỷ đồng

BBT

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22463628
  • Trong ngày:560
  • Trong tuần:560
  • Trong tháng:922420
  • Trong năm:3608605