Một số hình ảnh tại buổi giao hữu bóng đá giữa Chi đoàn Ban Quản lý các KCN với Công ty tư vấn Thành Nam.

Thực hiện kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2010, nhân dịp tổ chức lễ phát động gia quân. Ngày 5/6/2010 BCH Chi đoàn Ban quản lý các KCN đã tổ chức buổi giao hữu bóng đá với đơn vị Công ty tư vấn Thành Nam.

Thực hiện kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2010, nhân dịp tổ chức lễ phát động gia quân. Ngày 5/6/2010 BCH Chi đoàn Ban quản lý các KCN đã tổ chức buổi giao hữu bóng đá với đơn vị Công ty tư vấn Thành Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi doàn