Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của Q.chế phối hợp QLNN đối với các KCN Bắc Giang

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 09/9/2009 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 85/QD-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND.

Ngày 09/9/2009 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 85/QD-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND.
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Bắc Giang, như sau:
1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung  Ủy quyền Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế”.
2. Điều 17 được sửa đổi: trách nhiệm của Ban Quản lý thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao”.
3. Bãi bỏ một số điều, khoản: Bãi bỏ Khoản 2, Điều 1; bãi bỏ Điều 26 của Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND.
4. Quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
5. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Văn phòng Ban

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22502211
  • Trong ngày:310
  • Trong tuần:11381
  • Trong tháng:961003
  • Trong năm:3647188