Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 06/11/2013, UBND tỉnh ký Quyết định số 584/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ảnh minh hoạ.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phối hợp quản lý môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quy chế  không áp dụng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về môi trường.

Đối tượng áp dụng là Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố có khu công nghiệp đóng trên địa bàn; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy chế, nội dung phối hợp bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và đôn đốc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; quan trắc và báo cáo môi trường khu công nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị về môi trường khu công nghiệp; ứng phó khi xảy ra sự cố về môi trường trong khu công nghiệp.

Việc phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo.

* Xem chi tiết Quyết định số 584/2013/QĐ-UBND tại đây./.

Theo bacgiang.gov.vn

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22942436
  • Trong ngày:1249
  • Trong tuần:1249
  • Trong tháng:1401228
  • Trong năm:4087413