Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp KCN thực hiện các Quy định pháp luật LĐ đối với người Lao động.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 64/KH-KCN ngày 18/6/2008 và Quyết định số 23/QĐ-KCN ngày 01/7/2008 của Ban Quản lý các KCN về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp. Ban Quản lý các KCN chủ trì phối hợp với công đoàn các KCN, UBND huyện Việt Yên, UBND huyện Yên Dũng kiểm tra thực tế tại 21 doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra số 64/KH-KCN ngày 18/6/2008 và Quyết định số 23/QĐ-KCN ngày 01/7/2008 của Ban Quản lý các KCN về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại một số doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp. Ban Quản lý các KCN chủ trì phối hợp với công đoàn các KCN, UBND huyện Việt Yên, UBND huyện Yên Dũng kiểm tra thực tế tại 21 doanh nghiệp khu, cụm công nghiệp.
Qua kiểm tra  tại 21 doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thì  hầu hết doanh nghiệp đều vi phạm các quy định của pháp luật lao động. Cụ thể như: giao kết HĐLĐ, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế, xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động; chế độ làm việc, thanh toán tiền làm thêm giờ; việc xây dựng các mức lao động, áp dụng phương thức trả lương, trả thưởng; trả tiền ngừng việc, công tác an toàn, vệ sinh lao động không đúng quy định.
Nguyên nhân: các doanh nghiệp chưa quan tâm tới việc bố chí được cán bộ nhân sự có đủ năng lực, trình độ; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động còn hạn chế; hiểu biết pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động còn yếu kém. Có nhiều trường hợp người lao động chấp nhận ký hợp đồng lao động với một số điều khoản vi phạm pháp luật lao động, gây ảnh hưởng về quyền lợi nhưng sau đó lại nghỉ việc tập thể đòi quyền lợi; công tác kiểm tra, thanh tra còn chưa được thường xuyên, kịp thời.Việc sử lý vi phạm đối với người sử dụng lao động và người lao động chưa được triệt để.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các Quy định pháp luật lao động đối với người lao động của các doanh nghiệp và sự hiểu biết về pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động  cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến người sử dụng lao động và người lao động trong thời gian tới; công tác kiểm tra thanh tra, đặc biệt là sử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm, nhất là các doanh nghiệp tái phạm.  

Ngoc thạch

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22571030
  • Trong ngày:642
  • Trong tuần:9466
  • Trong tháng:1029822
  • Trong năm:3716007