Bắc Giang: Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2007.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, trong 8 tháng đầu năm 2008, sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng hơn so với năm 2007.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát, trong 8 tháng đầu năm 2008, sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng hơn so với năm 2007.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 1.648,1 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng tháng 8 ước đạt 217,8 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và 30,8% so với cùng kỳ, (giá trị sản xuất trong khu vực Nhà nước ước đạt 72 tỷ đồng, bằng 89,6% so với tháng trước và tăng 40,4% so với cùng kỳ; khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 131,9 tỷ đồng, tăng 25,5% so cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 13,9 tỷ đồng, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ). Một số sản phẩm đạt giá trị tăng trưởng khá như đạm, urê, hoa quả chế biến, giấy, hàng may mặc… Đặc biệt, giá trị các sản phẩm phân đạm ước đạt 47,6 tỷ đồng, tăng 57%; giấy tăng 34,7%; hoa quả chế biến tăng 95,4%.
Cũng trong 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý giá trị thực hiện ước đạt 565 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch; giá trị thực hiện giải ngân ước đạt 359,5 tỷ đồng, bằng 63,6% giá trị khối lượng thực hiện.
Trong những tháng cuối năm còn lại, cùng với việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, nhất là tập trung cao các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các công trình đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án đã được phê duyệt đầu tư năm 2008 nhưng đến hết 30/9 chưa khởi công xây dựng./.

Theo bacgiang.gov.vn
 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22485036
  • Trong ngày:2695
  • Trong tuần:21968
  • Trong tháng:943828
  • Trong năm:3630013