UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12: Thảo luận xây dựng quy hoạch phát triển điện lực và các KCN

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 23-12, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 thảo luận Quy hoạch phát triển điện lực 5 huyện (Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên) giai đoạn 2008- 2013 có xét đến 2018 và Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đến dự có các đồng chí thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Ngày 23-12, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 thảo luận Quy hoạch phát triển điện lực 5 huyện (Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên) giai đoạn 2008- 2013 có xét đến 2018 và Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Đến dự có các đồng chí thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Công thương trình bày tóm tắt Quy hoạch phát triển điện lực 5 huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên giai đoạn 2008- 2013 có xét đến 2018, nội dung chính bao gồm: đánh giá hiện trạng nguồn và lưới điện, tình hình tiêu thụ điện cũng như việc thực hiện quy hoạch giai đoạn trước; khảo sát, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng KT-XH và phương hướng phát triển     của các huyện trên trong giai đoạn quy hoạch; dự báo nhu cầu phụ tải điện trong giai đoạn quy hoạch theo các thành phần tiêu thụ: công nghiệp, xây dựng, nông- lâm - thủy sản, dịch vụ- thương mại; quản lý và tiêu dùng dân cư và các hoạt động khác; thiết kế sơ đồ lưới điện trong giai đoạn quy hoạch; tính toán khối lượng các hạng mục cần xây dựng, cải tạo và vốn đầu tư trong giai đoạn quy hoạch; phân tích hiệu quả kinh tế - tài chính dự án. Hiện nay, các huyện trên chủ yếu được cung cấp nguồn điện từ lưới điện quốc gia thông qua trạm 220/110/22KV đặt tại Đồi Cốc. Mức độ tiêu thụ điện dùng cho công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thấp, chủ yếu điện tiêu dùng trong nhân dân. Cơ bản nguồn điện đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Tuy nhiên, hiện tại lưới điện vận hành đã đầy tải, thiếu dự phòng khi sự cố và sự gia tăng đột biến của phụ tải, đặc biệt là lưới điện huyện Hiệp Hoà. Dự báo nhu cầu điện của các huyện trong giai đoạn quy hoạch sẽ tăng cao do phát triển thêm các khu công nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu, các huyện thực hiện phương án cải tạo, xây dựng lưới điện trung áp, trước mắt xây dựng mới và cải tạo lưới điện những khu vực gần các trạm 110 KV. Tiếp tục khai thác lưới điện 35KV đang vận hành ổn định, cải tạo dần một phần lưới 10 KV,6 KV lên cấp điện áp 22KV. Xây dựng các trạm biến áp 110KV Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng…
Về Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020 được lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trình bày, bao gồm các nội dung : Đặc điểm điều kiện tự nhiên, KT-XH tỉnh; tình hình thực trạng phát triển công nghiệp tỉnh; quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020. Phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo hướng hoàn chỉnh và tiếp tục mở rộng 5 khu công nghiệp đã hình thành là: Đình Trám, Song Khê- Nội Hoàng, Vân Trung, Quang Châu, Việt Hàn với diện tích 1.405 ha; đồng thời quy hoạch phát triển thêm 12 khu công nghiệp mới tập trung các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hoà, Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam với diện tích 2.520 ha. Theo đó có các giải pháp về cơ cấu đầu tư, vốn và chính sách thực hiện.
Sau khi nghe trình bày nội dung hai quy hoạch trên, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, trong đó tập trung vào các vấn đề như: khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho các khu công nghiệp trong thời gian tới; xem xét lại quy mô, diện tích đất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa 2 vụ khi quy hoạch các khu công nghiệp mới…
Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các quy hoạch đã trình bày, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển điện lực cũng như các khu, cụm công nghiệp, tạo tiền đề cho phát triển KT-XH của tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đối với quy hoạch điện lực cần được làm bài bản, dài hạn, đi trước một bước và đáp ứng yêu cầu phục vụ cho phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Đối với quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cần bám vào mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra; rà soát lại quy hoạch khu công nghiệp gắn với khu đô thị, nhà ở cho công nhân. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tiếp tục xem xét cho ý kiến thống nhất số lượng khu công nghiệp mới, có thể giảm từ 12 khu xuống 9 khu; ngành chủ quản và đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch cần tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa một số nội dung trong quy hoạch cho phù hợp.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét dự thảo chương trình các phiên họp của UBND tỉnh năm 2009 và một số nội dung quan trọng khác.


Theo baobacgiang.com.vn

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22075766
  • Trong ngày:4126
  • Trong tuần:4126
  • Trong tháng:534558
  • Trong năm:3220743