Chi nhánh, nhà máy do doanh nghiệp chế xuất đầu tư tại địa bàn khác với trụ sở chính của doanh nghiệp có được áp dụng quy chế doanh nghiệp chế xuất không?

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Hỏi

Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất có trụ sở tại một KCN tại tỉnh A. Năm 2012, công ty mở rộng sản xuất tại tỉnh B và được BQL KCN ở địa phương cấp giấy chứng nhận đầu tư cho phép thực hiện dự án nhà máy của doanh nghiệp tại KCN tỉnh B thực hiện theo hình thức hạch toán phụ thuộc vào trụ sở chính, có cùng mã số thuế, con dấu với trụ sở chính và chỉ có chức năng là nhà máy sản xuất gia công cho nhà máy chính của doanh nghiệp  tại tỉnh A. Xin quý Báo cho biết có thể ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư nội dung “hạch toán phụ thuộc vào trụ sở chính, có cùng mã số thuế, con dấu với trụ sở chính”, chi nhánh của doanh nghiệp tại tỉnh B có được áp dụng theo quy chế hoạt động của doanh nghiệp chế xuất?

Trả lời

Theo quy định tại khoản 2, Điều 41, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về nội dung Giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư không bao gồm nội dung mà Công ty đề nghị được ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư (hạch toán phụ thuộc vào trụ sở chính, có cùng mã số thuế con dấu với trụ sở chính). Do vậy, đề nghị Công ty báo cáo với cơ quan thuế để được thực hiện các thủ tục kế toán và tài chính theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại khoản 6, Điều 2 và khoản 2 Điều 21, Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX, KKT, doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong KCX hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt động trong KCN, KKT. Doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào có cổng và cửa ra, vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.

Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc chi nhánh, nhà máy do doanh nghiệp chế xuất đầu tư tại địa bàn khác với trụ sở chính của doanh nghiệp được áp dụng quy chế doanh nghiệp chế xuất. Điều này dẫn đến thiệt thòi và khó khăn trong quản lý cho doanh nghiệp với lý do một số chi nhánh, nhà máy của doanh nghiệp chế xuất đầu tư tại địa bàn KCN khác, mặc dù đảm bảo tỷ lệ xuất khẩu 100%, nhưng không được áp dụng quy chế hoạt động dành cho doanh nghiệp chế xuất. Trong trường hợp này, theo ý kiến của các chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu chi nhánh, nhà máy của doanh nghiệp chế xuất được thực hiện tại địa bàn khác với trụ sở chính, có tỷ lệ xuất khẩu 100% đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 21, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và được sự chấp thuận của cơ quan hải quan thì có thể cho phép hoạt động theo quy chế doanh nghiệp chế xuất.

Việc doanh nghiệp đề nghị nhà máy của mình tại tỉnh khác được áp dụng quy chế hoạt động của doanh nghiệp chế xuất là có cơ sở để xem xét. Doanh nghiệp cũng cần cam kết đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và chế độ quản lý nhà máy chế xuất đáp ứng theo các quy định của pháp luật và thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát, quản lý của các cơ quan hải quan và cơ quan liên quan.

 

0

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22163712
  • Trong ngày:444
  • Trong tuần:13173
  • Trong tháng:622504
  • Trong năm:3308689