Hội nghị doanh nghiệp các khu, cụm công nghiệp Bắc Giang năm 2009.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 23/3/2010 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị doanh nghiệp các khu, cụm công nghiệp năm 2009. Dự Hội nghị có đại diện Hải quan KCN, Công đoàn các KCN và các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý.

Ngày 23/3/2010 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị doanh nghiệp các khu, cụm công nghiệp năm 2009. Dự Hội nghị có đại diện Hải quan KCN, Công đoàn các KCN và các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp do Ban quản lý.
Tại Hội nghị Đồng chí Phạm Huy Đắp - Phó Trưởng ban Quản lý các KCN đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2009 của doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và giải pháp phát triển trong năm 2010.
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009.
A. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ :
Năm 2009, Ban đã cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 33 dự án (có 17 dự án cấp mới), trong đó có 09 dự án đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 37,35 triệu USD và 651,59 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ 2008. Đưa tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN lên 102 dự án, trong đó có 37 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký 3.292,02 tỷ đồng và 364,86 triệu USD; diện tích đất cho thuê là 205,6 ha. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong các khu công nghiệp đạt 1.188,3 tỷ đồng và 135,7 triệu USD, đạt 31,19% so với tổng vốn đăng ký.
         B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐÓNG GÓP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.
         Năm 2009, doanh thu theo giá hiện hành của các doanh nghiệp KCN đạt 2.190 tỷ đồng, tăng 24,5% so năm 2008; chiếm 23,16% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; thuế phát sinh phải nộp là 60 tỷ đồng, số thuế đã nộp là 46,1 tỷ đồng (trong đó thực nộp tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang là 3,8 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2008), giảm 15,7% so với cùng kỳ, có 02 doanh nghiệp nộp thuế trên 1 tỷ đồng tại tỉnh Bắc Giang (Công ty TNHH Xuân Thu, Nhà Máy ô tô Đồng Vàng); Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt 24,5 triệu USD tăng 99,67% so với năm 2008, giá trị nhập khẩu đạt 35,5 triệu USD giảm 39,2% so năm 2008. Đáng chú ý, năm 2009 có 13 doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ trở lên (như Công ty CP SNC, Công ty TNHH Hoa Hạ, Công ty TNHH Việt Thắng, Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo HQ VN,…). Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh nghiệp do hạn chế về năng lực tài chính, năng lực quản lý nên gặp nhiều khó khăn, sản xuất không ổn định, doanh thu thấp như: Công ty TNHH đầu tư & SXTM An Sinh, Xí nghiệp cơ khí Việt Đặng, Công ty CP giầy Hoàng Phát… một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động như Công ty TNHH KHKT điện tử Mộng Phong, Công ty TNHH một thành viên SX&TM Têrawood, Công ty CP cáp Trường Thành,…
Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của các doanh nghiệp KCN Đình Trám: Triển khai thu tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng đối với các doanh nghiệp trong KCN, đến nay Công ty PTHT KCN đã cơ bản hành thành thu nộp ngân sách tiền thuê đất có hạ tầng giai đoạn 2008-2013 và phí sử dụng hạ tầng KCN năm 2008, năm 2009. Hiện còn một số doanh nghiệp chưa hoàn thành (như Công ty TNHH KHKT điện tử Mộng Phong,…), Công ty PTHT KCN sẽ lập báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định
         II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP.
         Trong điều kiện suy thoái kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn hết sức quan tâm đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Năm 2009, hưởng ứng cuộc vận động ‘Cùng bước chân em đến trường’ của Tỉnh uỷ Bắc Giang trong tháng thanh niên, tại các KCN đã có 21 doanh nghiệp ủng hộ 54,5 triệu đồng tiền mặt và 36 chiếc xe đạp (quy đổi thành 105 chiếc xe đạp) tặng cho các em. Trong đó có một số doanh nghiệp tiêu biểu như: Công ty TNHH một thành viên đất đai Việt Hàn ủng hộ 20 chiếc xe đạp, Công ty TNHH Hoa Hạ Việt Nam ủng hộ 10 triệu đồng, Công ty TNHH Trang My ủng hộ 7 triệu đồng, Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang ủng hộ 5 triệu đồng,...
         III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KCN NĂM 2009.
         1. Luật Doanh nghiệp
         Vấn đề thực hiện chế độ báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều bất cập, một số doanh nghiệp đã thực hiện nhưng chưa nghiêm túc và còn chậm so với quy định (như Công ty CP Đông Sao Kim, Công ty CP TM Sơn Thạch, Công ty TNHH cơ khí Thăng Dương…), một số doanh nghiệp không thực hiện dù Ban đã nhiều lần nhắc nhở và đôn đốc (như Công ty TNHH Giầy Nam Giang, Công ty TNHH SX&TM Terawood,…) gây khó khăn cho Ban trong việc nắm bắt tình hình và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp (có 9 doanh nghiệp không báo cáo hoạt động về Ban trong thời gian từ 1 tháng trở lên và 01 doanh nghiệp không có hoạt động của Văn phòng công ty tại địa điểm đăng ký kinh doanh trong thời gian trên 6 tháng).
2. Luật Đầu tư
Đa số các dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đều triển khai đúng tiến độ, đầu tư đúng mục đích đã đăng ký và khi gặp khó khăn, thay đổi đều báo cáo với cơ quan quản lý. Nhưng vẫn còn số ít doanh nghiệp khi triển khai thay đổi mục tiêu dự án mà không báo cáo lập hồ sơ xin điều chỉnh mục tiêu mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần, và còn một số doanh nghiệp đầu tư chậm tiến độ nhưng không báo cáo xin giãn tiến độ,... Ban đã tiến hành xử lý thu hồi theo quy định để cấp cho các dự án đầu tư có hiệu quả hơn. Đến nay, Ban đã xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 38 dự án, diện tích đất thu hồi 92,23 ha giao cho dự án khác. (KCN Đình Trám có 22 dự án, KCN Song khê - Nội Hoàng có 6 dự án; KCN Quang Châu có 3 dự án; CCN Nội Hoàng có 7 dự án, diện tích đất thu hồi 9,15 ha đã giao hết cho các dự án đầu tư mới).
Tính đến hết năm 2009, có 9 dự án sau khi nhận đất 6 tháng mà không triển khai đầu tư và một số dự án triển khai chậm hoàn thành hơn 24 tháng so với thời hạn hoàn thành đã cam kết.
3. Pháp luật về Lao động
Năm 2009, trong toàn KCN sử dụng 8544 lao động, tăng 2.944 lao động so với năm 2008, trong đó có 6.985 lao động là người địa phương, chiếm 81,8%, số lao động đã ký hợp đồng lao động đạt 7.479 người, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 6.235 người. Nhìn chung tại các KCN doanh nghiệp đã tuân thủ và thực hiện pháp luật về lao động, đã quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, trả lương theo quy định, một số doanh nghiệp đã được khen tặng do có thành tích xuất sắc trong công tác AT VSLĐ năm 2009 (như Công ty TNHH Xuân Thu, Công ty TNHH ĐT SX TM Phú Thịnh, Công ty TNHH Đức Phát, Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo HQ VN, Nhà Máy Giấy Xương Giang)… Tuy nhiên, việc thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó, một số doanh nghiệp (đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc, giấy) chưa tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện thời gian làm việc và trả  lương làm thêm giờ, tăng ca cho người lao động, dẫn đến xảy ra một số vụ tranh chấp về lao động trong các doanh nghiệp KCN (năm 2009 xảy ra 5 vụ tranh chấp tập thể và 5 vụ tranh chấp cá  nhân). Ban đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời và thoả đáng, đảm bảo lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, không để đình công, lãn công kéo dài. Cụ thể như sau:
Về nội qui lao động, thoả ước lao động: trong năm, Ban đã hướng dẫn xây dựng và ra thông báo Nội quy lao động cho 08 doanh nghiệp, thang bảng lương cho 06 doanh nghiệp. Nâng tổng số doanh nghiệp đã xây dựng nội qui lao động là 36/63 (chiếm 57,14%), số doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể là 25/63 (chiếm 39,68%), số doanh nghiệp đã xây dựng thang bảng lương là 17/63 (chiếm 26,98%).
Về cấp phép lao động:  Ban đã hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ cấp mới và gia hạn 107 Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN. Tuy nhiên vẫn có một số doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài ngắn hạn không báo cáo và không có Giấy phép lao động trong thời gian dài.
Cấp 1.278 sổ lao động cho người Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp KCN; Ra Quyết định cấp thẻ ATLĐ cho 274 người lao động của 05 doanh nghiệp KCN, nâng tổng số lao động được cấp thẻ ATLĐ lên 720 người của 14 doanh nghiệp.
Việc thành lập Công đoàn cơ sở, Hội đồng hoà giải lao động cơ sở và ký Thoả ước lao động tập thể: Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện năm sau có cao hơn năm trước, tuy nhiên, còn mang tính hình thức, không hiệu quả...Năm 2009 thành lập được 15 Công đoàn cơ sở
Việc thực hiện báo cáo: hầu hết các doanh nghiệp có thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Quản lý các KCN về tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động nhưng thường xuyên chậm so với quy định và còn để Ban phải đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần.
5. Pháp luật về Môi trường
Ngoài KCN Đình Trám, các KCN còn lại đều chưa có Trạm xử lý nước thải tập trung. Các dự án thứ cấp trong  KCN đã cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các dự án trước khi xin cấp giấy phép xây dựng đều được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định. Đến nay, đã có 23 dự án được cấp Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, 01  dự án được cấp phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường và 01 dự án được cấp xác nhận đề án bảo vệ môi trường. Tuy nhiên việc thực hiện còn nhiều bất cập, đặc biệt tại các doanh nghiệp sản xuất Giấy và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.
Năm 2009, Ban đã tổ chức tập huấn pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp KCN, tuy nhiên, trong 78 doanh nghiệp được mời, chỉ có 50 doanh nghiệp tham dự. Nhằm chấn chỉnh và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về môi trường và xây dựng của các doanh nghiệp KCN, trong tháng 4 năm 2010, Ban chủ trì, phối hợp với một số cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và xây dựng của các doanh nghiệp KCN.
6. Pháp luật về xây dựng.
Cơ bản các dự án đầu tư đã thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch và Giấy phép xây dựng được cấp. Trong tổng số 102 dự án đã đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì đã có 30 dự án được cấp Giấy phép xây dựng và 26 dự án được cấp chứng chỉ quy hoạch, còn lại là các dự án thuê nhà xưởng, mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, một số dự án chưa tuân thủ nghiêm chỉnh, Ban đã có văn bản nhắc nhở và xử lý kịp thời. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn do sự trây ỳ và thiếu hợp tác của doanh nghiệp.
7. Pháp luật về PCCC, ANTT.
Hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm và nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về PCCC, nghiêm túc chấp hành các quy định đảm bảo ANTT,… trong KCN. Hàng năm, Ban đều phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập, tập huấn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCCC tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguy cơ cháy nổ cao trong KCN (năm 2009 đã có 8 doanh nghiệp tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, thực hiện kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCCC tại 40 doanh nghiệp KCN). Tuy nhiên một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn PCCC dù đã được nhắc nhở trong quá trình kiểm tra. Năm 2009, phòng cảnh sát PCCC đã xử lý vi phạm hành chính đối với  03 doanh nghiệp với tổng số tiền là 1.700.000đ
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Năm 2010, số doanh nghiệp đi vào sản xuất tại các KCN có tăng so với năm 2009, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN vẫn tăng so với cùng kỳ do những tháng cuối năm 2009 nhiều doanh nghiệp lớn có tiềm lực đã hoàn thành xây dựng và triển khai sản xuất kinh doanh (như Công ty TNHH kinh kiện điện tử Sanyo HQ VN, Công ty TNHH Nichirin, Công ty TNHH Hosiden,...), dù vậy việc đóng góp cho ngân sách chưa cao do các doanh nghiệp còn được hưởng ưu đãi về thuế và giá trị gia tăng thấp. Một số doanh nghiệp tranh thủ thời gian suy thoái, giá thành xây dựng rẻ hơn nên tập trung vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp.
Nhìn một năm với nhiều biến động, bên cạnh những kết quả doanh nghiệp đã đạt được, tại các KCN vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm sau. Cụ thể :
1. Tồn tại:
- Quá trình triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn chậm chưa đúng tiến độ đã cam kết, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường,...
- Doanh nghiệp chậm triển khai dự án đầu tư, một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thu hẹp sản xuất hoặc chuyển hướng kinh doanh,...Doanh thu của các doanh nghiệp thấp, số nộp ngân sách tỉnh chưa cao, không có chiến lược phát triển nguồn nhân lực nên người lao động có thu nhập thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.
- Nhiều doanh nghiệp đã vi phạm các quy định của  pháp luật lao động (trong các vấn đề giao kết HĐLĐ, tham gia BHXH, xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động không đúng quy định; áp dụng chế độ làm việc lớn hơn tiêu chuẩn (8h/ngày), thanh toán tiền làm thêm giờ,…) dẫn đến hiện tượng tranh chấp lao động, đình công, lãn công trong KCN.
- Các doanh nghiệp chủ yếu chưa có ý thức cao trong công tác bảo vệ môi trường, vẫn còn hiện tượng vi phạm, gây ô nhiễm môi trường, chưa thực hiện theo đúng cam kết môi trường (Quan trắc môi trường định kỳ, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại... không đúng theo quy định), tình trạng nước thải công nghiệp chưa qua xử lý chảy ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm. Chủ đầu tư hạ tầng tại các KCN chưa tiến hành xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung nên nước thải của KCN không đảm bảo khi thải ra môi trường xung quanh.
- Một số ít doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước và Công ty kinh doanh hạ tầng. Hầu  hết doanh nghiệp đều không tự giác thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ. Doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho kinh doanh ổn định, lâu dài.
2. Nguyên nhân.
- Hầu hết doanh nghiệp đầu tư vào các KCN đều có quy mô nhỏ và vừa, trình độ công nghệ, năng lực quản lý chưa cao. Một số doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm quản lý thì mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đang triển khai theo cam kết và chủ yếu là các doanh nghiệp chế xuất. Nhiều doanh nghiệp còn đang trong thời kỳ được hưởng ưu đãi về thuế và một số ưu đãi khác.
- Một số doanh nghiệp chưa hiểu rõ hoặc cố tình hiểu sai quy định của pháp luật. Hiểu biết về pháp luật lao động của cả người lao động và người sử dụng lao động còn chưa cao.
- Công tác kiểm tra, thanh tra còn chưa được thường xuyên, kịp thời. Việc xử lý vi phạm chưa được thực hiện triệt để, chế tài chưa đủ răn đe đã tạo ra tiền lệ không tốt.
V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP KCN TRONG NĂM 2010 .
Nền kinh tế được dự báo là sẽ phục hồi dần trong năm 2010 và phát triển mạnh trong những năm tiếp theo. Tận dụng xu thế đó, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đề nghị các doanh nghiệp phối hợp với Ban và các cơ quan liên quan thực hiện một số giải pháp sau nhằm thúc đẩy đầu tư, ổn định sản xuất góp phần phát triển KCN, nâng hạng canh tranh của tỉnh.
1. Đối với các Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN:
- Chủ động nhanh chóng hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN theo cam kết, đặc biệt là hạ tầng phục vụ vấn đề bảo vệ môi trường, đảm bảo bảo môi trường sinh thái trong KCN và các vùng phụ cận, đặc biệt tại KCN đã có dự án triển khai và đi vào hoạt động (vấn đề thu gom  rác thải và xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung trong KCN).  Phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến quản lý nhà nước về Ban để có biện pháp giải quyết và tháo gỡ.
- Phối hợp với Ban trong việc đảm bảo doanh nghiệp trong các KCN thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động,... phát hiện và báo cáo kịp thời những doanh nghiệp vi phạm về Ban quản lý để kiểm tra xử lý tạo nề nếp, kỷ cương trong địa bàn các KCN.
2. Đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN:
- Triển khai dự án đầu tư theo cam kết, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động theo quy định, làm tốt trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và môi trường đầu tư , kinh doanh trong các KCN.
- Chủ động trong sản xuất kinh doanh, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Phản ánh kịp thời những khó khăn khách  quan về Ban để phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ, giải quyết.
- Quan tâm xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, gây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ để phát triển ổn định, bền vững.
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định để Ban nắm bắt tình hình, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề bất bất cập do cơ quan quản lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án và phát triển hoạt động sản xuất.
3. Đối với Ban quản lý các KCN tỉnh.
- Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tại chỗ, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ. Áp dụng phần mềm “một cửa điện tử”, Hệ thống quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào hoạt động của Ban, coi phục vụ cho doanh nghiệp là nhiệm vụ chính của Ban Quản lý các KCN.
- Tăng cường giám sát, hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường,… Kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời, triệt để đối với doanh nghiệp vi phạm các quy định của Pháp luật đã nhắc nhở nhiều lần vẫn tái diễn vi phạm tránh để xảy ra vi phạm nghiêm trọng và tiền lệ không tốt, ảnh hưởng đến nề nếp, kỷ cương trong KCN.
- Đề xuất, kiến nghị với tỉnh giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22496883
  • Trong ngày:2930
  • Trong tuần:6053
  • Trong tháng:955675
  • Trong năm:3641860