Lương tối thiểu đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2010.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 30/10/2009 Chính phủ ban hành 2 Nghị định: số 97/2009/NĐ-CP  Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và  98/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngày 30/10/2009 Chính phủ ban hành 2 Nghị định: số 97/2009/NĐ-CP  Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và  98/2009/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Theo 2 Nghị định này mức lương tối thiểu trả cho người lao động được chia làm 4 vùng như sau:
Nghị Định 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng dùng để trả người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước lần lượt là: vùng I: 980.000đồng/tháng, vùng II: 880.000 đồng/tháng, vùng
III: 810.000 đồng/tháng, vùng IV: 730.000 đồng/tháng.
Nghị định 98/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là: vùng I: 1.340.000 đồng/tháng, vùng II: 1.190.000 đồng/tháng, vùng
III: 1.040.000 đồng/tháng, vùng IV: 1.000.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu vùng này được dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định;
Hai nghị định này còn quy định mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức luơng tối thỉểu vùng.
Tỉnh Bắc Giang mức lương tối thiểu thuộc 2 vùng: Vùng
III gồm các huyện gồm các địa bàn: Thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên và huyện Yên Dũng mức lương tối thiểu: 810.000 đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước), 1.040.000 đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); các huyện còn lại thuộc vùng IV mức lương tối thiểu: 730.000 đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước), 1.000.000 đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Tải ND97CP tại đây
Tải ND98CP tại đây


BQL các KCN Bắc Giang

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22305858
  • Trong ngày:8319
  • Trong tuần:8319
  • Trong tháng:764650
  • Trong năm:3450835