Ban Quản lý các KCN: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2010.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

   Sau suy thoái, nền kinh tế được dự báo sẽ phục hồi chủ yếu trong năm 2010 và phát triển mạnh mẽ vào năm 2011. Không nằm ngoài xu thế đó, sáu tháng đầu năm 2010 hoạt động tại các KCN đã sôi động trở lại, lượng vốn đầu tư vào các KCN tăng nhanh với việc có nhiều nhà đầu tư đã đến khảo sát, tìm hiểu và đầu tư, các dự án đầu tư tiếp tục được triển khai, các doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh dần ổn định và phát triển, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ 2009.

   Sau suy thoái, nền kinh tế được dự báo sẽ phục hồi chủ yếu trong năm 2010 và phát triển mạnh mẽ vào năm 2011. Không nằm ngoài xu thế đó, sáu tháng đầu năm 2010 hoạt động tại các KCN đã sôi động trở lại, lượng vốn đầu tư vào các KCN tăng nhanh với việc có nhiều nhà đầu tư đã đến khảo sát, tìm hiểu và đầu tư, các dự án đầu tư tiếp tục được triển khai, các doanh nghiệp đã sản xuất kinh doanh dần ổn định và phát triển, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ 2009.

 

   Trong bối cảnh đó, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN, Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định kinh tế, không để lạm phát cao, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 và Nghị Quyết số 18/NQ-CP ngày 6/04/2010 của Chính phủ. Kết quả cụ thể đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010 như sau:

            I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ.

1. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý có liên quan.

            Sau thời gian dài nỗ lực cố gắng xây dựng và giải trình với các Bộ ngành liên quan và Chính phủ, ngày 12/5/2010 Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản chỉ đạo về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Bắc Giang, theo đó trong giai đoạn từ nay đến 2020 sẽ thực hiện sáp nhận CCN ô tô Đồng Vàng vào KCN Đình Trám, dự án Sài Gòn viễn thông vào KCN Quang Châu, bổ sung KCN Châu Minh Mai Đình vào Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập từ nay đến 2015 và định hướng đến năm 2020.

            2. Công tác tiếp nhận và quản lý đầu tư.     

            Tiếp nhận có lựa chọn các dự án đầu tư, từ đầu năm đến nay Ban đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 16 dự án (trong đó có 5 dự án điều chỉnh), vốn đầu tư đăng ký là 738,684 tỷ đồng và 97,695 triệu USD, tăng 5,12 lần so với cùng kỳ năm 2009, diện tích đất cho thuê là 24,27 ha, tăng 4,13 lần so với cùng kỳ 2009, suất đầu tư đạt 7,88 triệu USD/dự án, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ 2009, nâng tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lên 110 dự án (trong đó có 40 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các nước Nhật Bản, hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,...), tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.986,51 tỷ đồng và 442,85 triệu USD, tổng diện tích đất cho thuê là 210,2 ha, lấp đầy 40% diện tích đất công nghiệp đã BT-GPMB, vốn đầu tư thực hiện đạt 1.322,8 tỷ đồng và 146,6 triệu USD, đạt 33,13% so với tổng vốn đăng ký Ban đã tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 02 dự án (tại KCN Quang Châu), tổng vốn đầu tư 19,2 triệu USD do không triển khai đầu tư theo tiến độ đã cam kết, diện tích đất thu hồi là 18 ha đã cấp cho dự án khác.

3. Thực hiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp KCN.

            Đến nay, trong tổng số 110 dự án đầu tư tại các KCN đã có 72 doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, máy móc và đi vào sản xuất (tăng 20 doanh nghiệp so với cùng kỳ 2009), doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ 2009, thuế phát sinh phải nộp ước đạt 31,5 tỷ đồng, tăng 22 % so với cùng kỳ 2009. Giá trị xuất khẩu ước đạt 50 triệu USD, giá trị nhập khẩu ước đạt 65 triệu USD. Sở dĩ doanh thu và kim ngạch xuất nhập tăng mạnh so với cùng kỳ 2009 là do các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất trở lại sau suy thoái, cộng với việc  một số doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh đi vào hoạt động, giá trị sản xuất kinh doanh đạt cao như Công ty TNHH kinh kiện điện tử Sanyo HQ VN, Công ty TNHH Nichirin, Công ty TNHH Hosiden VN,....

            Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban tiếp tục hướng dẫn, giám sát việc thực hiện pháp luật có liên quan đối với các doanh nghiệp KCN, bước đầu tạo được kỷ cương, nề nếp trong KCN. Cụ thể như sau:

            Về xây dựng: Cơ bản các dự án đầu tư đã thực hiện xây dựng theo đúng quy hoạch và Giấy phép xây dựng được cấp. Một số dự án chưa tuân thủ nghiêm chỉnh, Ban đã có văn bản nhắc nhở và xử lý kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2010, Ban đã cấp Giấp phép xây dựng cho 02 dự án, cấp Chứng chỉ quy hoạch điều chỉnh cho 01 dự án, hướng dẫn một số doanh nghiệp hoàn chỉnh thủ tục cấp phép xây dựng, điều chỉnh quy hoạch theo quy định,… Song công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do sự thiếu hợp tác của doanh nghiệp.

Về môi trường: Tiếp tục hướng dẫn và giám sát việc thực hiện pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp KCN, Ban đã cấp Xác nhận cam kết bảo vệ môi trường cho 05 doanh nghiệp KCN; triển khai việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Nước sạch - Vệ sinh môi trường và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2010 đến từng doanh nghiệp KCN.

Giải quyết vấn đề môi trường tại KCN Quang Châu, Ban đã phối hợp với UBND xã Quang Châu, Lãnh đạo thôn Núi Hiểu, phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Việt Yên làm việc với Công ty CP KCN Sài Gòn Bắc Giang, Công ty TNHH NICHIRIN Việt Nam, Công ty TNHH HOSIDEN Việt Nam và Công ty TNHH linh kiện điện tử SANYO-HQ VN về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong KCN và các vùng phụ cận.

Tăng cường công tác quản lý sau cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong tháng 4 năm 2010, Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường và xây dựng tại các doanh nghiệp KCN. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp đã cơ bản tuân thủ các quy định về xây dựng và môi trường trong KCN, số ít doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, Ban đã yêu cầu hoàn thiện và nghiêm túc thực hiện. Hiện Ban đang tổng hợp, ra kết luận và báo cáo kết quả kiểm tra về các cơ quan có liên quan.

Về lao động : Đến nay, tại các KCN hiện có 11.304 lao động đang làm việc, tăng 83,85% (5.168 người) so với cùng kỳ năm 2009, trong đó có 8.969 lao động là người địa phương, tăng 83,60% so với cùng kỳ 2009; số lao động đã tham gia ký hợp đồng lao động là 8.115 người, tăng 53,87% so với cùng kỳ 2009, số lao động tham gia BHXH đạt 7.077 người. Trong thời gian tới, một số doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động bắt đầu hoạt động ổn định như Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo HQ VN nhu cầu tuyển dụng lớn, khoảng 13.000 lao động (đến tháng 3/2011), Công ty TNHH Fuhong precision component BG nhu cầu tuyển dụng khoảng 6.000 lao động,… sẽ tạo cơ hội giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động trong tỉnh, song cũng tạo ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng (do chủ yếu tuyển dụng lao động nữ) và đặc biệt vấn đề nhà ở cho người lao động làm việc trong KCN.

Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân, sau khi xây dựng và xin ý kiến các cơ quan liên quan, ngày 28/5/2010 Ban đã trình UBND tỉnh “Phương án xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc trong KCN”, theo đó, phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan trong việc triển khai Phương án xây dựng nhà ở cho công nhân, giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân trong thời gian tới khi tốc độ phát triển tại các các KCN ngày càng tăng mạnh mẽ.

Nhìn chung các doanh nghiệp đã tuân thủ và thực hiện pháp luật về lao động, đã quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, trả lương theo quy định, như đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong KCN, cấp Sổ lao động cho người lao động làm việc trong KCN, xây dựng Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, quy chế lương thưởng, Hệ thống thang bảng lương, thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, Hội đồng hoà giải lao động cơ sở,... Tuy nhiên, do hiểu biết về pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế, nhiều quy định của pháp luật về lao động doanh nghiệp không biết, không thực hiện hoặc đã biết nhưng không thực hiện dẫn đến việc thực hiện tại một số doanh nghiệp còn mang tính hình thức, đối phó, nhiều lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động chưa được quan tâm, một số doanh nghiệp (đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc, giấy) chưa tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện thời gian làm việc và trả  lương làm thêm giờ, tăng ca cho người lao động, dẫn đến việc xảy ra một số vụ tranh chấp về lao động trong các doanh nghiệp KCN (sáu tháng đầu năm 2010 đã xảy đình công ở 03 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết triệt để, tránh kéo dài gây thiệt hại cho doanh nghiệp và lợi ích của người lao động).

            Về pháp luật PCCC, ANTT,…: Tăng cường công tác đảm bảo ANTT, PCCC trong KCN, từ đầu năm Ban đã phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Bắc Giang xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về PCCC đối với các doanh nghiệp KCN như: Kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại Công ty TNHH Tín Trực (KCN Đình Trám); Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH HOSIDEN Việt Nam (KCN Quang Châu),... Nhìn chung, hầu hết doanh nghiệp đã quan tâm đến việc thực hiện các quy định về PCCC và chấp hành nội quy đảm bảo ANTT trong KCN.

            Về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của các doanh nghiệp tại KCN Đình Trám: Triển khai thu tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng đối với các doanh nghiệp trong KCN, sáu tháng đầu năm 2010 Công ty PTHT KCN đã thu được 386,763 triệu đồng/659,172 triệu đồng - đạt 58,67% (của 26/41 doanh nghiệp) phí sử dụng hạ tầng KCN năm 2010. Hiện Công ty đang tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

4. Cải cách hành chính, đổi mới hoạt động của Ban.

Tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hoá nền hành chính công, từ năm 2010 Ban đã triển khai áp dụng phần mềm “một cửa điện tử” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, nhà đầu tư có thể tra cứu và nắm được trình tự, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại từng phòng, bộ phận của Ban; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu, dự kiến mời cơ quan có thẩm quyền tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận đạt ISO trong năm 2010.

 Thực hiện giai đoạn 2 Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ, Ban đã phối hợp với Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của tỉnh hoàn chỉnh nội dung trình Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thực hiện rà soát phương án đơn giản hoá của 30% các thủ tục hành chính có phạm vi tác động lớn, chi phí tuân thủ cao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban theo quy định (thực hiện rà soát phương án đơn giản hoá của 10 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư, lao động, xây dựng và môi trường). Trong tháng 6/2010, Ban sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy định các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính.

Kết quả, từ đầu năm đến nay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cho 11 Hồ sơ đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 07 Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, 30 Hồ sơ cấp Giấy phép lao động, 16 Hồ sơ gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong KCN, 03 Hồ sơ tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, 04 Hồ sơ cấp Chứng nhận Quyền sở hữu công trình,... Các hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả theo đúng quy định về thời gian và trình tự, được nhà đầu tư đánh giá cao về hiệu quả thực hiện.

5. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước đối với các KCN.

Nhằm cải thiện mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, hạn chế đình công, lãn công trong KCN, Ban đã chủ trì phối hợp với Công đoàn các KCN và Hiệp hội doanh nghiệp các KCN tổ chức Hội nghị về xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp KCN. Sau khi tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp tại Hội nghị tổng kết doanh nghiệp KCN năm 2009, ngày 02/4/2010 Ban đã hoàn chỉnh, tổ chức ký kết và ban hành “Kế hoạch xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp KCN”.

Phối hợp trong công tác quản lý lao động tại các KCN, Ban đã cùng với Trung tâm giới thiệu việc làm (Sở Lao động, thương binh và xã hội) hỗ trợ các doanh nghiệp KCN trong công tác tuyển dụng lao động và điều tra thực trạng, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp KCN (57 doanh nghiệp); Phối hợp với Sở lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức buổi mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại KCN Đình Trám (ngày 17/3/2010). Xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2010 và giai đoạn 2011-2015 đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp KCN ; Xây dựng Kế hoạch và triển khai tới các doanh nghiệp việc thực hiện Tuần lễ quốc gia về QT-VSLĐ, PCCN lần thứ 12 năm 2010,...

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM.

1. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Công văn số 759/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: thực hiện sáp nhập CCN ô tô Đồng Vàng vào KCN Đình Trám, dự án Sài Gòn viễn thông vào KCN Quang Châu, hướng dẫn Công ty CP tập đoàn Phú Mỹ hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ triển khai thành lập KCN Châu Minh - Mai Đình.

2. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Song Khê - Nội Hoàng và KCN Vân Trung. Tổ chức triển khai Phương án xây dựng nhà ở cho công nhân làm việc trong KCN” sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt.

KCN Đình Trám: Hoàn thiện phần xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật KCN (Nhà điều hành Trạm xử lý nước thải; Trồng cây xanh trong KCN). Lập Hồ sơ quyết toán dự án hạ tầng kỹ thuật KCN.

3. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu thu hút đầu tư đã đề ra; Rà soát và xử lý nghiêm túc các dự án vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về lao động, môi trường, xây dựng và đầu tư.  

4. Tiếp tục cải cách hành chính, áp dụng và được công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của Ban. Tổ chức cho các đoàn công tác của Ban đi thăm quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Bạn.

   Ban biên tập

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22727055
  • Trong ngày:744
  • Trong tuần:744
  • Trong tháng:1185847
  • Trong năm:3872032