Thời gian, cách thức tiếp nhận hồ sơ và trình tự giải quyết TTHC và trả kết quả:

Bản inSend by email
Tiếng Việt

1. Cách thức tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC:

Hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC của nhà đầu tư có thể gửi đến Bộ phận “một cửa” của Ban Quản lý các KCN bằng một trong hai cách: trực tiếp bằng bản giấy tại bộ phận “một cửa” hoặc bằng bản *.pdf; *.jpg; *.tif qua phần mềm một cửa điện tử của Ban (mc.bqlkcn.bgo.vn). Đối với trường hợp thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, chỉ tiếp nhận hồ sơ giấy.

a) Trường hợp nhà đầu nộp hồ sơ giấy tại bộ phận “một cửa”:

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu, bộ phận “một cửa” viết giấy hẹn giao cho nhà đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo yêu cầu, bộ phận “một cửa” hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

b) Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ điện tử qua phần mềm một cửa điện tử:

- Nếu hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu, bộ phận “một cửa” thực hiện thao tác tiếp nhận hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, khi đó nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin đầy đủ ngày tiếp nhận và ngày trả kết quả tại hòm thư của nhà đầu tư và trên phần mềm một cửa điện tử của Ban.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, bộ phận “một cửa” gửi văn bản điện tử đến hòm thư điện tử của nhà đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

2. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:

Các ngày làm việc trong tuần theo quy định.

- Sáng: từ 8h00 - 11h00.

- Chiều: từ 13h - 16h00.

3. Trình tự giải quyết TTHC:

3.1. Đối với thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ của nhà đầu tư, trong thời gian 0,5 ngày, Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ giấy hoặc kích chuyển hồ sơ điện tử (bản*.pdf*; *.jpg; *.tif ) đến phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ giải quyết, đồng thời thực hiện việc ký nhận vào sổ giao nhận hồ sơ của Bộ phận “một cửa”.

- Trong thời hạn giải quyết, phòng chuyên môn có trách nhiệm xem xét hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Ban phụ trách, xin ý kiến cơ quan liên quan hoặc các phòng, đơn vị liên quan của Ban (nếu cần).

+ Trường hợp hồ sơ của nhà đầu tư đảm bảo theo quy định, phòng chuyên môn trình lãnh đạo Ban phụ trách ký duyệt và chuyển kết quả về bộ phận “một cửa” để trả nhà đầu tư.

+ Trường hợp hồ sơ của nhà đầu tư không đảm bảo theo quy định, phòng chuyên môn thảo văn bản trình lãnh đạo Ban phụ trách ký trả lời/yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ, chuyển tới bộ phận “một cửa” để bộ phận “một cửa” trả cho nhà đầu tư.

- Trả kết quả hoặc văn bản trả lời/yêu cầu bổ sung hồ sơ:

+ Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ giấy, khi đến nhận kết quả hoặc văn bản trả lời/yêu cầu bổ sung hồ sơ, nhà đầu tư mang theo giấy hẹn (và giấy chứng nhận đầu tư/văn bản xác nhận đầu tư cũ đối với trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư/xác nhận đầu tư) đến bộ phận “một cửa” nhận kết quả hoặc văn bản trả lời/yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp nhà đầu tư nộp hồ sơ điện tử (bản*.pdf; *.jpg; *.tif ), khi đến nhận kết, nhà đầu tư mang theo giấy giới thiệu, hồ sơ gốc (của bản điện tử nhà đầu tư đã gửi đến bộ phận một cửa của Ban) đến bộ phận “một cửa”. Bộ phận “một cửa” liên hệ, đề nghị phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ, so sánh bản gốc với bản điện tử. Nếu bản gốc đúng với bản điện tử, bộ phận “một cửa” trả kết quả cho nhà đầu tư; nếu bản gốc không đúng với bản điện tử, yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ theo quy định.

Trường hợp kết quả là văn bản trả lời/yêu cầu bổ sung hồ sơ, bộ phận “một cửa” gửi văn bản điện tử tới hộp thư điện tử của nhà đầu tư.

3.2. Đối với trường hợp TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông:

- Sau khi nhận hồ sơ giấy hợp lệ của Nhà đầu tư trong vòng 01 ngày làm việc, cán bộ của Bộ phận “một cửa” phải chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết. Việc luân chuyển hồ sơ giữa Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang với các cơ quan liên quan phải có phiếu giao nhận.

- Đến ngày hẹn trả kết quả, cán bộ của Bộ phận “một cửa” đến nhận kết quả tại cơ quan liên quan sau đó trả cho Nhà đầu tư theo phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Nếu hồ sơ phải bổ sung thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính ra văn bản (hoặc hướng dẫn trực tiếp) trả lời/hướng dẫn cán bộ một cửa của Ban Quản lý các KCN để cán bộ Ban Quản lý các KCN hướng dẫn nhà đầu tư

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:20162364
  • Trong ngày:3074
  • Trong tuần:5614
  • Trong tháng:1307341
  • Trong năm:1307341