Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 01/10/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2010 thay thế cho Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

Ngày 01/10/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp; Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2010 thay thế cho Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng theo Nghị định này là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,…doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không đăng ký lại theo nghị định 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

            Nghị định này quy định quyền thành lập doanh nghiệp đối với tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt Nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Doanh nghiệp,…; doanh nghiệp đã thành lập ở Việt nam có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ được áp dụng điều kiện đầu tư, kinh doanh như đối với nhà đầu tư trong nước; có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 49% vốn điều lệ được áp dụng điều kiện đầu tư, kinh doanh như đối với nhà đầu tư nước ngoài và điều này được áp dụng trong suốt quá trình doanh nghiệp thực hiện đầu tư, kinh doanh thay vì quy định trong Nghị định 139 chỉ áp dụng trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp (đăng ký đầu tư).

            Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì việc thành lập chi nhánh không nhất thiết phải kèm theo hoặc đồng thời với việc thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chưa đăng ký lại theo Nghị định 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Việc tổ chức quản lý nội bộ và hoạt động của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của điều lệ doanh nghiệp; trường hợp điều lệ doanh nghiệp không quy định thì áp dụng theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Luật Đầu tư và pháp luật khác có liên quan trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề đã ghi trong giấy phép đầu tư.

           (Xem chi tiết tải Nghị định 102/2010/NĐ-CP tại đây)

BBT(nguồn từ Nghị định 102/2010/NĐ-CP)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22305876
  • Trong ngày:8337
  • Trong tuần:8337
  • Trong tháng:764668
  • Trong năm:3450853