Kế hoạch tổ chức Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ lần thứ 5 - năm 2012.

Nhân kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2012) và Quốc tế Lao động 1/5, tháng công nhân năm 2012. Công đoàn các KCN phối hợp với Ban Quản lý, Hiệp hội doanh nghiệp các KCN tỉnh Bắc Giang tổ chức Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ lần thứ 5 năm 2012 (Xem Kế hoạch số 03/KH-CĐ,BQL,HHDNĐiều lệ sô 07/CĐ ngày 7/3/2012 tại đây).

Ban Biên tập