Hồ sơ cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D

Hồ sơ được lập thành 01 bộ gốc, bao gồm:

     1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D (theo mẫu);

 

          

Trình tự thực hiện:

- Bước 1 Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơtại phòng Quản lý Doanh nghiệp và xuất nhập khẩu – Ban Quản lý các KCN tỉnh BắcGiang+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên,tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại/Fax 0240 3566 974/02403566 972

+ Thời gian tiếp nhận Buổi sáng từ7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

(nếu thiếu,phải bổ sung theo quy định – có sự hướng dẫn của cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả) và nhận Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả).

- Bước 2 Phòng Quản lý Doanh nghiệpvà xuất nhập khẩu kiểm tra Hồ sơ và tổ chức cấp Giấy chứng nhận theo quy định,trình Lãnh đạo ban phụ trách ký duyệtvà chuyển kếtquả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Bước 3 Cánhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang. Thời gian trả kết quả Buổi sáng từ7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Nơitiếp nhận và hoàn trả kết quả:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCNtỉnh Bắc Giang

Thành phần, số lượng Hồ sơ:

a) Thành phần Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghịcấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D(theo mẫu)(Tải mẫu tại đây);

2. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D đã được khai hoàn chỉnh(theo mẫu)(Tải mẫu tại đây);

3. Tờ khaihải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan(các trường hợp hàng xuấtkhẩu không phải khai báo tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luậtsẽ không phải nộp tờ khai hải quan xuất khẩu);

4. Hoá đơn thương mại;

5. Vận tải đơn.

b) Sốlượng hồ sơ 01 bộ gốc.

Thời gian xử lý:

Không quá 3 ngày (nếu thấy trên hồ sơ chưa đủ căn cứ thì tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất, thời gian cấp C/O không quá 05 ngày).

Đốitượng thực hiện:

Tổ chức

Thẩm quyền xử lý:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quảnlý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Kết quảGiấy chứng nhận xuất xứ hànghoá mẫu D

Kếtquả thủ tục:

 

Cáckhoản phí và lệ phí:

Theo quy định của Nhà nướcKhông

Yêucầu điều kiện:

Không

Căncứ pháp lý:

- Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ trưởngBộ Tài chính về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất sứ hàng hoá mẫu Dđể hưởng các ưu đãi theo hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lựcchung (CEPT) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA)

- Hiệp định về chương trình ưu đãithuế quan có hiệu lực chung (CEPT) đẻ thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN(AFTA)

Các mẫu biểu kèm theo

· - Đơn khiếu nại

· - Bản đăngký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O mẫu D

· - C/O mẫu D