Ban Quản lý các KCN: Phân công lịch trực Ngày thứ 7 hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về lĩnh vực, thời gian tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang về lĩnh vực, thời gian tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-KCN ngày 22/6/2007 của Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang về việc thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quyết định số 23/QĐ-KCN ngày 13/8/2010 của Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Tổ trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phân công lịch trực sáng ngày thứ 7 hàng tuần (theo giờ hành chính) bắt đầu từ ngày 16/8/2010 đối với các các bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ban Quản lý các KCN thông báo để nhà đầu tư, doanh nghiệp biết và đến liên hệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vào sáng thứ 7 hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

 (xem lịch trực của cán, bộ công chức tại đây)
 

Bộ phận TN&TKQ

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22754993
  • Trong ngày:1887
  • Trong tuần:5468
  • Trong tháng:1213785
  • Trong năm:3899970