Bắc Giang: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 ước đạt 36.475 tỷ đồng

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chính sách về thuế, tiền thuê đất; hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xử lý hàng tồn kho, cải cách thủ tục hành chính... cùng với sự cố gắng điều chỉnh quy mô sản xuất, duy trì hoạt động của các doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được sự phát triển. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 ước đạt 36.475 tỷ đồng, tăng 27,2% so với năm 2012.

Ảnh minh họa.

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng cao nhất; giá trị sản xuất ước đạt 22.855 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch, tăng 41,4% so với năm 2012. Quy mô sản xuất của các doanh nghiệp trong khu vực này chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng giá trị sản xuất và có đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp.

Khu vực ngoài quốc doanh chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh, nên giá trị sản xuất có mức tăng trưởng không cao, ước đạt 9.555 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch, tăng 10,7% so với năm 2012.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước giá trị sản xuất ước đạt 4.065 tỷ đồng, bằng 94,9% kế hoạch và tăng 4,7% so với năm 2012.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh có nhiều triển vọng tăng trưởng tốt. Song, các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính hạn chế, sản phẩm có sức cạnh tranh thấp trên thị trường, nên gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ; vẫn còn nhiều doanh nghiệp phải sản xuất cầm chừng, thu hẹp quy mô. Mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2014 là 35.600 tỷ đồng.

Theo bacgiang.gov.vn

Tin nổi bật

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22945308
  • Trong ngày:2263
  • Trong tuần:4121
  • Trong tháng:1404100
  • Trong năm:4090285