Thủ tục đăng ký nội quy lao động.

 

 

Trình tự thực hiện:
 
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang:
+ Địa chỉ: Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
+ Điện thoại/Fax: 0240 3661 226/0240 3566 972
+ Thời gian tiếp nhận: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
(nếu thiếu, phải bổ sung theo quy định - có sự hướng dẫn của cán bộ phòng) và nhận Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả).
- Bước 2: Phòng Quản lý Lao động kiểm tra Hồ sơ và tổ chức ra văn bản thông báo theo quy định, trình Lãnh đạo ban phụ trách ký duyệt.
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang. Thời gian trả kết quả: Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Cách thức thực hiện:
Tại phòng Quản lý Lao động - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1 - Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp(Tải mẫu đơn tại đây);
2 - Bản nội quy lao động.
3- Quyết định ban hành nội quy lao động của chủ doanh nghiệp (tải mẫu tham khảo tại đây).
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.
Kết quả:
Văn bản thông báo đăng ký nội quy lao động.
Phí, lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện:
Không
Căn cứ pháp lý :
- Bộ luật Lao động năm 1994, sửa đổi, bổ sung các năm 2002, 2006, 2007
- Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
- Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP của Chính phủ;
- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT.
- Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
- Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh.

 N