Thủ tục Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN

Thành phần hồ sơ gồm

1-07 văn bản tổ chức đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN (theo quy định)

Trình tự thực hiện:

- Bước 1 Cá nhân, tổ chức nộp Hồ sơ tại phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường – Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang+ Địa chỉ Trung tâm điều hành KCN Đình Trám, KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

+ Điện thoại/Fax 0240 3661 089/0240 3566 972

+ Thời gian tiếp nhận Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

(nếu thiếu, phải bổ sung theo quy định – có sự hướng dẫn của cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) và nhận Giấy biên nhận hồ sơ (có ngày hẹn trả kết quả).

- Bước 2 Phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường kiểm tra Hồ sơ và tổ chức ra Quyết định điều chỉnh theo quy định, trình Lãnh đạo ban phụ trách ký duyệtvà chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Bước 3 Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang. Thời gian trả kết quả Buổi sáng từ 7h30 - 11h00, buổi chiều từ 14h00 - 16h00 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả:

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang  

Thành phần, số lượng Hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm

1-07 văn bản tổ chức đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN (theo quy định)(mẫu đơn tham khảo kèm theo)

2- 07 bản vẽ, thuyết minh điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN

3- Tài liệu giải trình lý do điều chỉnh (báo cáo giải trình và các tài liệu liên quan)

Thời gian xử lý:

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

Thẩm quyền xử lý:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Kết quảQuyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Kết quả thủ tục:

 

Các khoản phí và lệ phí:

Không

Yêu cầu điều kiện:

Không

Căn cứ pháp lý:

- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003,

- Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng

- Quyết định 03/2008 ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng ban hành quy định, nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng

- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

- Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT

Các mẫu biểu kèm theo