Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về việc doanh nghiệp tự in hóa đơn

Bản inSend by email
Tiếng Việt

       Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010 quy định về việc doanh nghiệp tự in hóa đơn.

  Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2010 quy định về việc doanh nghiệp tự in hóa đơn.

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định doanh nghiệp sẽ tự tạo hóa đơn để sử dụng dưới hình thức hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử. Kể từ ngày 01/01/2011, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp, cơ quan thuế chỉ bán hoặc cấp hóa đơn cho các hộ, cá nhân kinh doanh không phải là doanh nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân không kinh doanh. Đây là Nghị định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý hóa đơn bán hàng đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và cơ quan thuế.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 51/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 51 để triển khai các công việc liên quan; Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền kịp thời những nội dung mới của Nghị định số 51 bằng hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp. Rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51 để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế biết nội dung thay đổi về hóa đơn bán hàng kể từ ngày 01/01/2011. Tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp và cán bộ thuế Nghị định 51; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm bắt các vướng mắc trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian đầu thực hiện Nghị định số 51 để xử lý ngay các vướng mắc tại cơ sở; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh, Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính để tháo gỡ kịp thời.

 Sở Thông tin và Truyền thông rà soát các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động ngành in trên địa bàn, phối hợp với cơ quan thuế thông báo cho các doanh nghiệp chủ động ký hợp đồng đặt in để đảm bảo các doanh nghiệp có đủ hóa đơn tự đặt in để sử dụng từ ngày 01/01/2011. Sở Tài chính tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về giá đối với các doanh nghiệp hoạt động ngành in, thường xuyên nắm tình hình và tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo không để tình trạng doanh nghiệp in lợi dụng thời điểm cuối năm để tăng giá, ép giá đối với doanh nghiệp đặt in hóa đơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo, tuyên truyền các doanh nghiệp mới thành lập (khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) biết quyền, nghĩa vụ của mình trong việc đặt in, tự in hóa đơn từ ngày 01/01/2011; đồng thời, có kế hoạch hậu kiểm đối với các doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh để tránh việc lợi dụng lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động, chỉ nhằm buôn bán hóa đơn bất hợp pháp. Công an tỉnh phối hợp tốt với các ngành chức năng của tỉnh trong phòng, chống in lậu hóa đơn, hóa đơn giả, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới, lợi dụng sự thông thoáng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời./.

 

(Tải Nghị định 51/2010/NĐ-CP tại đây)

                                                    Theo bacgiang.gov.vn

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22501950
  • Trong ngày:49
  • Trong tuần:11120
  • Trong tháng:960742
  • Trong năm:3646927