Lương tối thiểu vùng đối với người lao động áp dụng từ ngày 01/01/2011.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 29/10/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Viêt Nam và Nghị định số 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước.

Ngày 29/10/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Viêt Nam và Nghị định số 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước.

Theo 2 Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng để trả cho người lao động được chia làm 4 vùng như sau:

Nghị định 107/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động Việt Nam làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…(sau đây gọi chung là doanh nghiệp) theo vùng lần lượt như sau: vùng I là 1.550.000, vùng II là 1.350.000 đồng/tháng, vùng III là 1.170.000 đồng/tháng, vùng IV là 1.100.000 đồng/tháng

Nghị định 108/2010/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường ở quy định tại Điều 1 Nghị định này theo vùng lần lượt như sau: vùng I là 1.350.000, vùng II là 1.200.000 đồng/tháng, vùng III là 1.050.000 đồng/tháng, vùng IV là 830.000 đồng/tháng

Mức tiền lương thấp nhất áp dụng trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức luơng tối thỉểu vùng.

Tỉnh Bắc Giang thuộc địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng III và vùng IV: Vùng III gồm thành phố Bắc Giang và các huyện (Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa) mức lương tối thiểu vùng để trả công cho người lao động  là 1.170.000 đồng/ tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), 1.050.000 đồng/ tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước); các huyện còn lại thuộc vùng IV mức lương tối thiểu là 1.100.000 đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), 830.000 đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước).

Tải Nghị định 107/2010/NĐ-CP tại đây

Tải Nghị định 108/2010/NĐ-CP tại đây

Ban Biên tập (Nguồn theo Nghị định: 107/2010/NĐ-CP, 108/2010/NĐ-CP)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:21794054
  • Trong ngày:3985
  • Trong tuần:21879
  • Trong tháng:252846
  • Trong năm:2939031