Điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

 

 

 

Ảnh minh họa

Theo đó, điều kiện năng lực của cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư được phân làm 02 hạng: Hạng 1 và Hạng 2. Trong đó, năng lực Hạng 2 là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; Đã có thời gian tham gia các công việc liên quan đến quản lý đầu tư tối thiểu là 5 năm; Đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 01 dự án nhóm B, đã tham gia thực hiện đánh giá dự án đầu tư tối thiểu 02 dự án nhóm C, đã tham gia lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) tối thiểu 05 dự án nhóm B, đã tham gia lập dự án đầu tư tối thiểu 10 dự án, đã tham gia thẩm tra thẩm định tối thiểu 5 dự án nhóm B, đã tham gia quản lý đầu tư tối thiểu 04 dự án... Đồng thời, đã được học qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư và được cấp chứng chỉ đào tạo do các cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp. Năng lực của cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 1 cần đạt tiêu chuẩn tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 2 tối thiểu 3 năm hoặc có thời gian tham gia các công việc liên quan đến quản lý đầu tư tối thiểu là 8 năm. Cá nhân có năng lực thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 2 được tham gia tư vấn đánh giá dự án đầu tư đối với dự án nhóm B, C; Cá nhân có năng lực hạng 1 được tham gia tư vấn đánh giá dự án đầu tư đối với dự án nhóm A, B, C.

Điều kiện năng lực của chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư cũng được chia thành 02 hạng. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện năng lực của cá nhân khi thực hiện tư vấn đánh giá dự án còn phải đáp ứng một trong các điều kiện như: đã chủ trì lập dự án đầu tư tối thiểu 05 dự án nhóm B hoặc tối thiểu 10 dự án; đã chủ trì thẩm tra, thẩm định tối thiểu 05 dự án nhóm B hoặc 10 dự án; đã có thời gian làm Giám đốc Ban quản lý dự án tối thiểu là 5 năm. Đối với tổ chức thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư hạng 2 phải có ít nhất 5 người đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, trong đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư 01 dự án nhóm B hoặc 2 dự án nhóm C; hạng 1 phải có ít nhất 5 người đủ điều kiện năng lực thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, trong đó có người đã từng làm chủ trì thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư 01 dự án nhóm A trở lên.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư bao gồm: quy định điều kiện của cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư; quy định về giảng viên và cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư; chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư; đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá đầu tư...

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2011./.

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22465493
  • Trong ngày:2425
  • Trong tuần:2425
  • Trong tháng:924285
  • Trong năm:3610470