Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 29/01/2011 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có các Đ/c Lãnh đạo Ban; các đ/c cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban; Lãnh đạo Công đoàn KCN; Lãnh đạo Hải quan KCN.

 

 Ngày 29/01/2011 Ban quản lý các KCN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Dự hội nghị có các Đ/c Lãnh đạo Ban; các đ/c cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban; Lãnh đạo Công đoàn KCN; Lãnh đạo Hải quan KCN.

   Đ/c Lê Văn Phượng – Phó trưởng Ban quản lý các KCN thay mặt Ban quản lý các KCNđã báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2010,  triển khai nhiệm vụ năm 2011. Năm 2010 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang lần thứ III tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc,… và là năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn như kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang, 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,... Trong bối cảnh đó, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác được giao năm 2010, Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, từng bước thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh, đạt được những kết quả nổi bật: Ban đã cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 50 dự án, trong đó cấp mới cho 23 dự án (gồm 12 dự án nước ngoài và 11 dự án trong nước), tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 918,5 tỷ đồng và 118,8 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ 2009, đạt 166% so với kế hoạch đề ra. Nâng tổng số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp lên 118 dự án (trong đó có 45 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), vốn đầu tư đăng ký là 4.095,2 tỷ đồng và 459,4 triệu USD. Vốn đầu tư thực hiện đến hết năm 2010 ước đạt 1.616 tỷ đồng và 190 triệu USD, trong đó các dự án đầu tư trong nước vốn thực hiện bằng 39,48%, các dự án đầu tư nước ngoài vốn thực hiện bằng 41,3%. Giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước do một số doanh nghiệp lớn đi vào sản xuất và mở rộng sản xuất kinh doanh như Công ty TNHH Fuhong Precission Component Bắc Giang, Công ty TNHH linh kiện điện tử Sanyo - OPT Việt Nam, Công ty TNHH Hosiden, Công ty TNHH Nichirin,… Đến nay trong tổng số 118 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào các KCN, có 75 doanh nghiệp đã xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, máy móc và đi vào sản xuất, tăng 12 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 đạt 6.355 tỷ đồng, bằng 285,41% so với cùng kỳ 2009; thuế phát sinh phải nộp đạt 129 tỷ đồng, bằng 195,17% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 161 triệu USD, bằng 530,8% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu đạt 192 triệu USD, bằng 352,28% so với cùng kỳ năm 2009.

Tiếp đó hội nghị đã công nhận cho 02 đ/c cán bộ, công chức đạt danh hiêu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở  và 28 đ/c  cán bộ, công chức, viên chức  đạt danh hiệu lao động tiên tiến (trong đó có 06 đồng chí được tặng giấy khen của Ban Quản lý các KCN) 

đã có thành tích trong thc hin nhim v năm 2010.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Quyền - Trưởng Ban Quản lý các KCN yêu cầu các phòng  chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2011: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quy hoạch, phát triển các KCN, công tác thu hút những nhà đầu tư tiềm năng có khả năng đóng góp lớn cho tỉnh; Chủ động và tích cực phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng KCN trong công tác xúc tiến đầu tư, hết sức thận trọng trong quá trình xem xét, thẩm tra các dự án đầu tư trên các phương diện: suất đầu tư, công nghệ, năng lực thực hiện, nguy cơ ô nhiễm môi trường, đóng góp cho ngân sách nhà nước. Phấn đấu thu hút khoảng 25 dự án, vốn đầu tư đăng ký 120 triệu USD. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với KCN...

 

 

 

 

 

Ban Biên tập

 

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22465672
  • Trong ngày:2604
  • Trong tuần:2604
  • Trong tháng:924464
  • Trong năm:3610649