BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BẮC GIANG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008.

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Ngày 29/ 12/ 2010, BQL các KCN Bắc Giang đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Giấy chứng nhận số 0589/2010, có hiệu lực 03 năm theo Quyết định số 2235/ QĐ-TĐC, ngày 29/ 12/ 2010 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 29/ 12/ 2010, BQL các KCN Bắc Giang đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Giấy chứng nhận số 0589/2010, có hiệu lực 03 năm theo Quyết định số 2235/ QĐ-TĐC, ngày 29/ 12/ 2010 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

            Ban Quản lý các KCN Là cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính đối với các KCN trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ (được cụ thể hoá bằng Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 9/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND). Có 07 lĩnh vực hoạt động chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

-          Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

-          Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

-          Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở công trình xây dựng;

-          Cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng cho khu công nghiệp

-          Cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường;

-          Quản lý việc đăng ký và thực hiện nội quy lao động, hệ thống thang lương, bảng lương tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

-          Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp.

            Việc Ban Quản các KCN  được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng nhằm từng bước hệ thống hoá, cải tiến, ổn định và nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong mọi hoạt động của Ban.

Ban Biên tập

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22743825
  • Trong ngày:1357
  • Trong tuần:17514
  • Trong tháng:1202617
  • Trong năm:3888802