Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư

Bản inSend by email
Tiếng Việt

Thực hiện Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về đánh giá và giám sát đầu tư.  Ngày 11/5/2011 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 100/KCN-ĐT về việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư,  yêu cầu  các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện báo cáo theo nội dung Công văn

Thực hiện Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về đánh giá và giám sát đầu tư.  Ngày 11/5/2011 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 100/KCN-ĐT về việc báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư,  yêu cầu  các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện báo cáo theo nội dung Công văn (Xem nội dung công văn số 100/KCN-ĐT của Ban Quản lý các KCN tại đây).

(Xem Nghị định 113/2009/NĐ-CP và Thông tư 13/2010/TT-BKH tại đây)

Ảnh bản vẽ

Bắc Giang địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư (Tiếng Việt)
Mẫu báo cáo của DN

 

Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin:22596216
  • Trong ngày:4182
  • Trong tuần:8808
  • Trong tháng:1055008
  • Trong năm:3741193